Anna Taavitsainen

Olen Anna Taavitsainen ja työskentelen Kriminaalihuollon tukisäätiön Oppiva-oppimisvalmennuksen asiantuntijana koulutus- ja oppimisaiheiden sekä oppimisvaikeuksiin ja neuropsykiatrisiin vaikeuksiin liittyvien aiheiden parissa.

Miten asuminen onnistuu neuropsykiatrisista haasteista huolimatta?

Rikostaustaisilla ja rikoksilla oireilevilla neurokirjon haasteet ovat valtaväestöön verrattuna jopa 10 kertaa yleisempiä. Työssäni oppimisvalmennuksen asiantuntijana yhtenä keskeisenä tavoitteenani on auttaa rikostaustaisia, rikoksilla oireilevia Lue lisää