Anna Taavitsainen

Olen Anna Taavitsainen ja työskentelen Kriminaalihuollon tukisäätiön Oppiva-oppimisvalmennuksen asiantuntijana koulutus- ja oppimisaiheiden sekä oppimisvaikeuksiin ja neuropsykiatrisiin vaikeuksiin liittyvien aiheiden parissa.

Tukea arjen haasteisiin itseymmärrystä lisäämällä

Neuropsykiatriset eli nepsyhäiriöt ovat olleet yhteiskunnallisen keskustelun aiheena viime vuosina kovasti. Etenkin ADHD-epäilyjen ja diagnoosien määrä on ollut nousussa. Yhtäältä oireiden monipuolisuutta ja niiden Lue lisää

Miten asuminen onnistuu neuropsykiatrisista haasteista huolimatta?

Rikostaustaisilla ja rikoksilla oireilevilla neurokirjon haasteet ovat valtaväestöön verrattuna jopa 10 kertaa yleisempiä. Työssäni oppimisvalmennuksen asiantuntijana yhtenä keskeisenä tavoitteenani on auttaa rikostaustaisia, rikoksilla oireilevia Lue lisää