Harri Eerikäinen

Harri toimii sosiaaliohjaajana Kriminaalihuollon tukisäätiön tukiasumispalveluissa.

Kohti uutta, kohti kasvua

Sammuin ensimmäisen kerran alkoholista viisivuotiaana, ja toistaiseksi viimeisen kerran 48-vuotiaana. Tuossa välissä oleviin neljäänkymmeneenkolmeen vuoteen sijoittuvat koulut ja opiskelut, työelämän aloittaminen, perhe ja parisuhteet. Lue lisää

”Opettaja ilmaantuu, kun oppilas on valmis”

Olemme tuetun asumisen tiimissä puhuneet välillä onnistuneen asumisen kolmesta peruspilarista, eli 1) vuokra maksetaan, 2) naapureita ei häiritä ja 3) asuntoa ja asunto-osakeyhtiön omaisuutta Lue lisää

Onko asiakaslähtöisyys byrokraatille vain korulause?

Helsingin kaupunki kilpailutti asunnottomille tarkoitetut tuetun asumisen palvelut hajasijoitetuissa tukiasunnoissa. Kysyimme: miksi kaupunki on päätynyt keinojen määrittelyyn ennen tavoitteen asettelua – niin, että asiakkaan Lue lisää

Syökö persoonallisuushäiriö sinun työyhteisösi voimavarapöydästä?

Oikeuspsykologi Pia Puolakan kirja ”Narsistit vankilassa” tarjoaa mitä lupaakin, eli persoonallisuushäiriöitä ja psykopatiaa käsittelevää tietoa höystettynä ripauksella skeema- ja mooditerapiaa. Itselleni kuitenkin kirjoittajan huomiot Lue lisää