Kriminaalihuollon tukisäätiö

Kaksi tarinaa vankilasta vapautumisesta – Kumpi kerrotaan hyvinvointialueellasi?

Aluevaalien ennakkoäänestys on käynnissä. Tulevat päättäjät tulevat alueilla tekemään tärkeitä päätöksiä, joilla on suuri merkitys paitsi yksittäisten ihmisten ja heidän läheistensä elämien kannalta, myös Lue lisää

Lapsen oikeudet näkyviksi toimijuutta vahvistamalla

Vietämme parhaillaan lapsen oikeuksien viikkoa ja lauantaina 20.11 on lapsen oikeuksien sopimuksen 32. syntymäpäivä. Tämän vuoden teema on jokaisen lapsen yhdenvertainen oikeus hyvään kohteluun. Lue lisää

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistuksesta

HE 57/2021 vp 21.6.2021 Kriminaalihuollon tukisäätiö pitää ehdotusta Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistuksesta tarpeellisena ja oikeisiin asioihin kohdentuvana. Keskitetymmällä organisaatiolla on mahdollista lisätä toiminnan vaikuttavuutta, yhdenmukaistaa toimintatapoja, Lue lisää

Lausunto Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta

Asia:  VN/13922/2021 11.06.2021 Lapset, nuoret ja koronakriisi Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua. Lapsistrategian asettaman työryhmän raportissa koronan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin on esitetty tärkeitä suosituksia Lue lisää

Lausunto hallituksen esitykseen vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta, annetun hallituksen esityksen täydentämisestä

Asia:  VN/1201/2021 31.3.2021 Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta, annetun hallituksen esityksen täydentämisestä Tupakoinnin järjestäminen suljetuissa Lue lisää

Lausunto koskien lainsäädäntömuutoksia tartuntatautien torjumiseksi rangaistusten täytäntöönpanossa

Asia: VN/20692/2020 15.1.2021 Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yleisvaarallisten tartuntatautien torjumista rangaistusten täytäntöönpanossa koskevaksi lainsäädännöksi Lakiesitys on erittäin tarpeellinen, jotta saadaan riittävän täsmällinen Lue lisää

Lausunto hallituksen esitykseen laiksi rikosseuraamuslaitoksesta

Asia:  VN/19068/2020 12.1.2021 Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto hallituksen esitykseen laiksi rikosseuraamuslaitoksesta Ehdotus Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistukseksi on tarpeellinen ja kohdistuu oikeisiin asioihin. Keskitetymmällä organisaatiolla on mahdollista yhdenmukaistaa Lue lisää

Vastaus kansallisen lapsistrategian koronatyöryhmän toisen raportin valmisteluun ja koronatilanteen vaikutuksista lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin.

Kansallinen lapsistrategia: Tietopyyntö liittyen kansallisen lapsistrategian koronatyöryhmän toisen raportin valmisteluun ja koronatilanteen vaikutuksista lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin. Kriminaalihuollon tukisäätiön vastaus liittyen kansallisen lapsistrategian toisen Lue lisää

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle tupakoinnin sallimisesta vangeille vähintään kerran päivässä

Asia: HE 165/2020 Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta Perustuslakivaliokunta on antanut lausuntonsa lakiehdotukseen vankien tupakoinnin täyskiellosta. Perustuslakivaliokunta Lue lisää

Lausunto lakivaliokunnalle koskien vankien tupakoinnin täyskieltoa

Asia: HE 165/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta Perustuslakivaliokunta on antanut lausuntonsa lakiehdotukseen vankien tupakoinnin täyskiellosta. Perustuslakivaliokunta Lue lisää

Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto sisäministeriölle sisäisen turvallisuuden selonteon kehittämislinjauksiin

Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto sisäisen turvallisuuden selontekoon; kehittämislinjaukset Viite: Sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelun yhteisöwebinaarit 28.9. ja 29.9.2020 Lausunnossa pyydetään vastaamaan kahteen kysymykseen: 1)Mitä poliittisia päätöksiä Lue lisää

Näkökulmia opiskelemiseen sekä opiskelun tukeen suljetussa vankilassa ja avovankilassa

Kuinka opiskelu mahdollistuu suljetussa vankilassa ja toisaalta avolaitoksessa? Miten vankilan henkilökunta voi antaa tukea opiskelussa? Tässä blogissa tuon esiin oma näkemykseni siitä, kuinka vankeusaikaisella Lue lisää