Marjut Mäkinen

Toimin valtakunnallisen toimintojen johtajana Kriminaalihuollon tukisäätiössä. Sytyn kehittämisestä, jatkuvasta oppimisesta ja syvällisistä keskusteluista. Pyrin pitämään ääntä ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Käsitteen takana on ihminen

Sosiaalisessa mediassa on käyty aika ajoin keskustelua eri sosiaalipalveluita käyttäviin ihmisiin liitetystä terminologiasta ja sen leimaavuudesta. Mukana muutoksessa – Kriminaalihuollon tukisäätiön 20-vuotisjuhlaseminaarin avauspuheenvuorossa säätiön Lue lisää

Vaikuttavuusinvestointia uusintarikollisuuden torjuntaan?

Sain viime vuoden lopulla esihenkilöltäni kutsun erääseen työryhmään ja tehtäväksi annon: ”Voisitko ottaa selvää kansainvälisistä, uusintarikollisuuden ehkäisyyn liittyvistä vaikuttavuusinvestointihankkeista”. Jouduin aluksi kertaamaan mielessäni pariinkin Lue lisää