Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta

Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä päättäjille suunnattu koulutushanke,  jonka tarkoituksena on  lisätä päättäjien ja ammattilaisten valmiuksia toimia uusintarikollisuutta vähentävästi.

Rikostaustaiset ja heidän läheisensä jäävät usein tarvitsemiensa palveluiden sekä tuen ulkopuolelle, koska heidän erityistarpeitaan ei tunnisteta, heidän kohtaamisensa koetaan haasteelliseksi, eikä heidän tukemisekseen ole tarvittavia välineitä. Hyvinvointialueiden päättäjillä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla tuleekin olla riittävää osaamista ja asiantuntemusta käytössään, jotta he voivat toimia uusintarikollisuutta vähentävästi.

Hankkeessa toteutetaan kolmella hyvinvointialueella koulutusohjelmapilotti, jonka tavoitteena on

  1. Vahvistaa hyvinvointialueiden päättäjien valmiuksia huomioida rikostaustaisten ja heidän läheistensä tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluita koskevissa päätöksissä.
  2. Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön valmiuksia kohdata rikostaustaisia ja heidän läheisiään sekä vahvistaa heidän osaamistaan rikosseuraamuksen vaikutuksista yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Koulutuskokonaisuus koostuu pääasiassa digitaalisista viestintä- ja koulutusmateriaaleista.

Hanke alkaa elokuussa 2022 ja päättyy kesäkuussa 2023. Hankkeen rahoittaa Oikeusministeriö.

Ota yhteyttä

Marja Lähde, projektipäällikkö
marja.lahde@krits.fi
puh. 044 793 7900