RISERaPeli -hankkeen tehtävänä on sisällyttää rahapelaamisen puheeksiotto ja ongelmallisesti pelaavien tunnistaminen osaksi rikosseuraamusalan työntekijöiden ammatillista osaamista. Hankkeessa kehitetään myös toimivia keinoja ja menetelmiä rahapeliongelmasta kuntoutumiseen.

Tavoitteena on saada rahapeliongelmien palvelukokonaisuus osaksi kaikkia yhdyskuntaseuraamuksia valtakunnallisesti ja sitä pilotoidaan valvottuun koevapauteen.

Hanke toteutetaan vahvassa yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen, Peliklinikan, Peluurin, Sosped-säätiön sekä THL:n kanssa.

Yhdessä yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden, kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa kehitetään menetelmiä, joilla yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja valvotun koevapauden vankien rahapeliongelmat ja riskitasolla pelaaminen tunnistetaan rikosseuraamuksen aikana.

Hanke kehittää kohderyhmälle sopivan verkossa toimivan kuntoutusohjelman sekä valtakunnallista verkossa toimivaa että pääkaupunkiseudulla kasvokkain tapahtuvaa vertaistukitoimintaa.

Kriminaalihuollon tukisäätiön RISERaPeli-hanke on jatkumoa Uudellamaalla toteutetulle Rikosseuraamuslaitoksen ja Peliklinikan yhteistyöhankkeelle, jonka tavoitteena oli tuoda rahapeliongelmien käsittely osaksi yhdyskuntaseuraamuksia.

RISERaPeli-hankkeessa toimii projektipäällikkönä yhteiskuntatieteiden tohtori Emmi Lattu ja projektityöntekijänä yhteisöpedagogi AMK Sofia Holmberg. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Ota yhteyttä:

Emmi Lattu, projektipäällikkö
puh. 044 7411012
emmi.lattu@krits.fi

Sofia Holmberg, projektityöntekijä
puh. 0447101689
sofia.holmberg@krits.fi

Emmi Lattu, projektipäällikkö:

”Olin aiemmin töissä Vantaan kaupungin työllisyyspalveluissa vaikeasti työllistettävien parissa. Taustani on väkivaltatutkimuksessa, josta olen väitellyt vuonna 2016. Olen myös opettanut rikosseuraamusalan sosionomeja Laurea-ammattikorkeakoulussa sekä toiminut erikoissuunnittelijana vankeinhoidossa. Olen tosi innoissani luomassa uutta tässä hankkeessa ja kehittämässä pelihaittakuntoutusta rikostaustaisille.”

Sofia Holmberg, projektityöntekijä:

”Olen koulutukseltani yhteisöpedagogi AMK ja tulin Kriminaalihuollon tukisäätiölle marraskuussa 2021 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n rahapelihaittojen yksiköstä. Rahapelihaittojen pariin uppouduin opiskeluaikoina kehittävien opintojen yhteydessä ja tein opinnäytetyönikin rahapelihaittojen ympäriltä. Nautin suuresti saadessani haastaa itseäni kehittämistyössä sekä voidessani kohdata ihmisiä yhdenvertaisesti ja avoimesti – tässä hankkeessa pääsenkin tekemään molempia!”