SeriE-hanke tarjoaa tukea henkilöille, joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin. Hankkeen matalan kynnyksen tukipalveluun on mahdollista hakeutua nimettömästi. Tukea tarjotaan myös henkilöille, jotka ovat huolissaan läheisensä lapsiin kohdistuvista seksuaalisen mielenkiinnon kohteista tai toiminnasta.

Vuosina 2018-–2020 SeriE-hanke toteutui Sexpo-säätiön ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyöhankkeena, ja sitä rahoitti sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Vuonna 2021 SeriE-hankkeen matalan kynnyksen tukipalvelut jatkuvat Sexpo-säätiössä, Oikeusministeriön valtionavustuksen rahoittamana.

Tukipalvelut asiakkaalle

Hankkeessa tarjotaan maksutonta, matalan kynnyksen tukipalvelua henkilöille, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista seksuaalisista mieltymyksistään ja joilla on riski syyllistyä lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Hankkeessa tarjotaan tukea myös henkilöille, jotka ovat huolissaan läheisensä lapsiin kohdistuvista seksuaalisen mielenkiinnon kohteista tai toiminnasta.

Tukipalvelun vastaanotolla pohditaan keinoja elää hyvää ja täysipainoista elämää kenenkään muun rajoja loukkaamatta. Työskentely perustuu luottamuksellisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Tukipalvelun asiakastyö räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan ja siihen voi kuulua seksuaalineuvontaa,- kasvatusta ja -terapiaa sekä Uusi suunta -ohjelma. Toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa, jotta riskit syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin pienenisivät.

Tukipalvelun terapeutit ovat koulutettuja seksologian ammattilaisia, joilla on laaja-alaista osaamista lapsikohteisen seksuaalisuuden parissa työskentelystä.

Maksutonta tukipalvelua on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vastaanotto sijaitsee Sexpo-säätiöllä, Helsingin Sörnäisissä. Ajan voi varata sähköpostitse osoitteesta serie@sexpo.fi. Viestissä ei tulisi kertoa yksityiskohtausta kuvausta yhteydenottajan tai tämän läheisen tilanteesta. Pelkkä ajanvaraustoive riittää. Tarvittaessa asiakkaita voidaan ohjata hankkeen kautta muihin Suomessa toimiviin tukipalveluihin.

Konsultaatio ammattilaisille

Hankkeessa tarjotaan tukea ja konsultaatiota sosiaali-, terveys- ja rikosseuraamusalan ammattilaisille asiakasohjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Konsultaatiopyynnöt voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen serie@sexpo.fi. Ethän laita mukaan yksittäisten asiakkaiden tunnistetietoja! Lomakausia lukuunottamatta palaamme asiaan viikon sisään.

Tukipalvelussa järjestetään puhelinpäivystyksiä kaksi kertaa viikossa. Päivystysvuorot on suunnattu erityisesti uusia yhteydenottajia ja ammattilaiskonsultaatioita varten. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi ja kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Päivystysajat löytyvät täältä.

SeriE-verkosto

SeriE-hanke on osa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen erikoistunutta, moniammatillista SeriE-verkostoa. Verkosto on perustettu vuonna 2015 ja siihen kuluu sosiaali-, terveys-, ja rikosseuraamusalan ammattilaisia.

Valtakunnalliset palvelut asiakkaille

Seritatyö
Hankkeella on matalan kynnyksen päivystyspuhelin sekä vastaanotto Oulussa.

Välitä! -seksuaaliväkivaltatyö
Tukea ja tietoa puhelimitse ja kasvotusten Tampereen vastaanotolla.

Seksuaalinen kiinnostus lapsiin -omahoito
Tietoa ja tukea henkilöille, joilla on seksuaalista kiinnostusta lapsia kohtaan.

Sexual interest in children – self-help programme
Information and support for individuals who are sexually interested in children.

Historia

Vuosina 2018-2020 SeriE-hanke toteutui Sexpo-säätiön ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyöhankkeena ja sitä rahoitti sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA veikkausvaroin.

Nykyisen tukipalvelun lisäksi hankkeessa rakennettiin hoitopolkuja henkilöille, joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin. Lisäksi hankkeessa koordinoitiin moniammatillista SeriE-asiantuntijaverkostoa pääkaupunkiseudulla ja valtakunnallisesti. Hankkeessa työskenteli kaksi erityisasiantuntijaa Sexpossa ja yksi verkosto- ja vaikuttamistyön asiantuntija Kriminaalihuollon tukisäätiössä.

Vuosina 2018-2020 hankkeessa rakennettiin potentiaalisille lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöille ennaltaehkäisevän hoidon ja kuntoutuksen polku yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä lapsikohteiseen seksuaalisuuteen erikoistuneen SeriE-asiantuntijaverkoston kanssa. Hoitopolku on julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa osana SeriE-hankkeen asiantuntija Nita Taivalojan ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yliopettaja Nina Nurmisen kirjoittamaa artikkelia Potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöiden hoito, tuki ja kuntoutus (C-osa, s. 125-151).

Lisäksi hankkeessa toimitettiin neljä kertaa vuodessa uutiskirjettä.

Lue lisää hankkeen toiminnasta vuosina 2018-2020 täältä.