Kierteen katkaisijat – Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta

60 % vankilasta vapautuneista uusii rikoksensa.

Rikoskierteellä on monta kärsijää. Välittömin kärsijä on tietysti rikoksen uhri. Rikos on kriisi myös rikoksesta tuomittujen läheisille. Myös kaikki hyvinvointialueen asukkaat kärsivät uusintarikollisuudesta: siitä aiheutuu inhimillistä kärsimystä, yleistä turvattomuutta, sosiaali- ja terveyspalvelumenojen kasvua sekä syrjäytymisestä koituvaa tulonmenetystä.

Haastamme hyvinvointialueiden päättäjät tekemään tekoja kierteiden katkaisemiseksi – yhteistyössä!

 

Kuntoutuminen rikoksettomaan elämään vaatii monenlaista apua ja tukea

Rikoskierteen ytimessä on rikosseuraamusasiakas itse. Myös hän kärsii kierteen pitkittymisestä.

  • 90 % rikosseuraamusasiakkaista on mielenterveysongelmia
  • 94 % rikosseuraamusasiakkaista on päihdesairaus
  • Joka kolmas vankilasta vapautuvista vapautuu ilman asuntoa

Rikoksesta tuomitut ovat hyvinvointialueensa asukkaita siinä missä muutkin. Hyvinvointialueen tehtävänä on heidän tarvitsemiensa palvelujen järjestäminen. Palveluiden puute pidentää rikoskierteitä.

Tuemme hyvinvointialueita uusintarikollisuuden vähentämisessä

Kierteen katkaisijat -podcast soteammattilaisille

Kierteen katkaisijat -podcast kuunneltavana 23.1.2023 alkaen! Kierteen katkaisijat on podcast vankilakierteestä ja erityisesti sen katkaisemisesta. Mitä rikollisesta elämästä irrottautuminen vaatii ihmiseltä, entä palveluilta?

Podcastissa keskitytään erityisesti asiakaskohtaamisiin. Podcast on koulutuspaketti hyvinvointialueiden ammattilaisille rikosseuraamusasiakasryhmästä ja heidän läheisistään.

Jakso 1: Vankilasta vapautuminen saavutettavana tekstitiedostona

Jakso 2: Päihteet, mielenterveysongelmat ja rikollisuus saavutettavana tekstitiedostona.

Kierteen katkaisijat -opas hyvinvointialuepäättäjille

Kierteen Katkaisijat -opas tarjoaa tietoa uusintarikollisuuden vähentämisestä sekä esittelee neljä konkreettista toimenpidettä, joita hyvinvointialueilla voidaan edistää.

Tapaamiset

Meillä on yli 20 vuoden kokemus kuntoutuspalveluiden kehittämisestä ja kuntoutuspainotteisesta kriminaalipolitiikasta. Järjestämme tapaamisia niin hyvinvointialueen virkamiesjohdolle kuin aluevaltuutetuillekin. Etsitään yhdessä alueellenne sopivat keinot vähentää uusintarikollisuutta!

Ota yhteyttä:
Marja Lähde, projektipäällikkö
marja.lahde@krits.fi
+35844 793 7900

 

 

 

 


Kierteen Katkaisijat -kampanja on osa Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta -hanketta, joka on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä päättäjille suunnattu koulutushanke. Hankkeen tarkoituksena on  lisätä päättäjien ja ammattilaisten valmiuksia toimia uusintarikollisuutta vähentävästi. Hanketta rahoittaa Oikeusministeriö ja pääyhteistyökumppanina on Rikosseuraamuslaitos.