Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto hallituksen esitykseen laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain, sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n ja pakkokeinolain muuttamisesta

Sylkemisen estävän suojan käyttö

Uusista vankia koskevista toimintarajoitteista on tarpeen säätää lain tasolla tarkkarajaisesti. Esityksessä todetaan, että käyttöedellytykset olisivat samat kuin sitomiselle ylipäätään ja sylkemisen estävää suojaa voitaisiin käyttää tilanteissa, joissa aggressiivisesti käyttäytyvä vanki yrittää sylkeä muiden henkilöiden päälle. Tilanne on todennäköisemmin sellainen, jossa vanki on jo sidottu. Esityksen muotoilusta tulee vaikutelma, että sylkemissuojalla on tarkoitus ennaltaehkäistä sylkemistä. Voiko sylkemissuojan siis laittaa ennen kuin vanki on pyrkinyt sylkemään, vai kun hän on jo sylkenyt? Esityksessä arvioidaan myös, että sylkemissuojan käyttö olisi harvinaista. Onko sylkemissuojan käyttö yhtä selkeä kuin käsirautojen tai muovisten siteiden käyttö, vai tulisiko siitä ohjeistaa eri tavalla? Lisäksi on varmistettava, että suojan käyttö ei vaaranna vangin henkeä tai terveyttä.

 Lausunnot tehostettua matkustuskieltoa ja tutkinta-arestia koskevista ehdotuksista

Kriminaalihuollon tukisäätiö pitää tarkennuksia tarpeellisina.

Sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpano

Kriminaalihuollon tukisäätiö pitää kannatettavana lähtökohtaa, että sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpano voitaisiin aloittaa ja toteuttaa henkilön ollessa päihdekuntoutuslaitoksessa. Haasteena on kuitenkin se, että erityisesti laitosmuotoiseen päihdekuntoutukseen on nykyisin vaikea päästä, erityisesti useammaksi viikoksi. Päihdeongelma on sakkovangeilla yleinen ja tarve päihdekuntoutukselle varsin ilmeinen, mutta he eivät välttämättä ole palvelujen piirissä muuntorangaistukseen tuomittaessa. Lienee todennäköistä, että vain pieni osa muuntorangaistukseen tuomituista olisi jo valmiiksi päihdekuntoutuksessa.

Säätiö pitää tärkeänä, että sakkovankien mahdollisuuksia päästä suorittamaan muuntorangaistus päihdekuntoutuslaitoksessa voitaisiin valmistella muunto-oikeudenkäynnin jälkeen ennen vankilaan menoa. Tämä voitaisiin tehdä siviiliarvioinnin yhteydessä yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, jolloin myös sosiaalitoimi olisi mahdollista ottaa mukaan. Lisäksi Rikosseuraamuslaitokselle tulee turvata riittävät resurssit ohjata vankilaan tulleita sakkovankeja laitoksen ulkopuolisena sijoituksena soveltuvaan päihdekuntoutuslaitokseen.

Säätiö kannattaa sen kumoamista, että lastensuojelulaitoksessa olo estäisi muuntorangaistuksen täytäntöönpanon, koska toisessa lakiesityksessä poistetaan mahdollisuus muuntaa alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta annetun sakon muuntaminen vankeudeksi.