Naiset näkyviksi

Kriminaalihuollon tukisäätiö käynnistää elokuussa 2018 Naiset näkyviksi -hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa kuntouttavia polkuja vankilasta vapauteen. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti Hämeenlinnan ja Vanajan vankiloista pääkaupunkiseudulle vapautuvat naiset.

Tavoitteena on, että vapautumisen valmistelu aloitetaan jo vankeusaikana ja hankkeen työntekijät toimivat naisten tukena koko vapautumisprosessin ajan. Vapautumisen jälkeisessä työskentelyssä keskitytään mielekkään päihteettömän päivätoiminnan sekä koulutus- ja työllistymispolkujen rakentamiseen. Työskentelyssä huomioidaan myös naisten psyykkinen hyvinvointi sekä mahdolliset traumat.

Yhteystiedot

Hanna Mäki-Tuuri
projektipäällikkö
050 3484 715
hanna.maki-tuuri@krits.fi

Anneli Noroma
projektityöntekijä
046 9208 863
anneli.noroma@krits.fi

Mari Koli
ohjaaja
045 2199 619
mari.koli@krits.fi

Sirpa Donneheden
ohjaaja
040 5818 002
sirpa.donneheden@krits.fi