Naiset näkyviksi

Kriminaalihuollon tukisäätiö käynnisti elokuussa 2018 Naiset näkyviksi -hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa kuntouttavia polkuja vankilasta vapauteen. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti Hämeenlinnan ja Vanajan vankiloista pääkaupunkiseudulle vapautuvat naiset.

Kehittämishanketta rahoittaa vuosina 2018-2020 sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Tavoitteena on, että vapautumisen valmistelu aloitetaan jo vankeusaikana ja hankkeen työntekijät toimivat naisten tukena koko vapautumisprosessin ajan.

Vapautumisen jälkeisessä työskentelyssä keskitytään mielekkään päihteettömän päivätoiminnan sekä koulutus- ja työllistymispolkujen rakentamiseen. Työskentelyssä huomioidaan myös naisten psyykkinen hyvinvointi sekä mahdolliset traumat.

Yhteystiedot

Hanna Mäki-Tuuri
projektipäällikkö
050 3484 715
hanna.maki-tuuri@krits.fi

Sari Lönnberg
projektikoordinaattori
046 922 0447
sari.lonnberg@krits.fi

Anneli Noroma
projektityöntekijä
046 9208 863
anneli.noroma@krits.fi

Naiset näkyviksi Facebookissa https://www.facebook.com/naisetkrits/