Naiset näkyviksi

Kriminaalihuollon tukisäätiö käynnistää elokuussa 2018 Naiset näkyviksi -hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa kuntouttavia polkuja vankilasta vapauteen. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti Hämeenlinnan ja Vanajan vankiloista pääkaupunkiseudulle vapautuvat naiset.

Tavoitteena on, että vapautumisen valmistelu aloitetaan jo vankeusaikana ja hankkeet työntekijät toimivat naisten tukena koko vapautumisprosessin ajan. Vapautumisen jälkeisessä työskentelyssä keskitytään mielekkään päihteettömän päivätoiminnan sekä koulutus- ja työllistymispolkujen rakentamiseen. Tärkeä työskentelymuoto on hankkeen asiakkailla mahdollisesti esiintyvien traumojen purku.

Hanke käynnistyy varsinaisesti elokuussa mutta tällä hetkellä hanketta toteutetaan pienimuotoisesti vertaisohjaajien – Mari Koli ja Sirpa Donneheden – voimin.

Lisätiedot

Maarit Suomela
kehittämisjohtaja
050 4124 302
maarit.suomela@krits.fi

Yhteystiedot

Mari Koli
ohjaaja
045 2199 619
mari.koli@krits.fi

Sirpa Donneheden
ohjaaja
050 562 4054
sirpa.donneheden@krits.fi