Juntu-tukihenkilötoiminta

Juntu-tukihenkilötoiminta tarjoaa väkivallalla oireileville 15–29 vuotiaille yksilöllistä tukea ja kuntoutusta tukihenkilötoiminnan muodossa. Toiminta sisältää myös vertaisryhmiä sekä neuvontaa läheisille ja nuorten kanssa työskenteleville.

Juntu-tukihenkilötoiminta kehitettiin Juntu-hankkeessa (2021-2022), joka toteutettiin projektikumppanuudessa Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Juntu-työntekijät nuorten tukena

Juntu-työntekijät toimivat tukihenkilöinä nuorelle hänen henkilökohtaisella polullaan. Työntekijöiden keskeisenä tehtävänä on herätellä ja pitää yllä toivoa sekä tukea nuoren psyykkistä hyvinvointia. Juntu-työntekijät antavat myös palveluohjausta ja vahvistavat nuoren  turvallisuuden tunnetta sekä positiiviseen identiteettiin vaikuttavia tekijöitä, kuten kokemusta tulla kuulluksi ja olla merkityksellinen.

Tukihenkilötoiminta nuoren kanssa voidaan aloittaa siviilissä tai vankeusaikana. Tuen tarve arvioidaan yhdessä nuoren kanssa. Tuki voi olla vertaistukea, neuropsykiatrista tukea (adhd, autisminkirjo, tourette), käytännön apua arjessa tai kuulumisten vaihtamista.

Nuoret voivat myös tulla myös mukaan nuorten toiminnan yhteisöön, josta saa vertaistukea identiteettiin liittyvän muutostyön läpikäyneiltä yhteisön jäseniltä. Nuorten toiminta tarjoaa myös vaihtelevaa tekemistä päiviin, turvallisen yhteisön, johon kuulua ja jossa voi harjoitella elämän hallintaan liittyviä taitoja.

Somesta löydät ajankohtaista tietoa ja voit ottaa yhteyttä Juntu-työntekijöihin:

Facebook:
Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toiminta ja Juntu-hanke
Hanna Kriminaalihuollon tukisäätiö

Instagram:
@kritsnuoret
@kritshanna

Tiktok: @kritsnuoret_

Snapchat: Juntu-hanke

Ota yhteyttä!

Hanna Myyrä
vastaava ohjaaja
044 4931355
hanna.myyra@krits.fi