Juntu-hanke (2020–2022)

Juntu-hanke toimii osana Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toimintaa ja tarjoaa väkivallalla oireileville 15–29 vuotiaille yksilöllistä tukea ja kuntoutusta.

Toiminta sisältää vertaisryhmiä sekä neuvontaa läheisille ja nuorten kanssa työskenteleville. Hanke toteutetaan projektikumppanuudessa Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Hankkeelle on myönnetty oikeusministeriön avustus 2020–2022

Juntu-tukihenkilötoiminta

Juntu-työntekijät toimivat tukihenkilöinä nuorelle hänen henkilökohtaisella polullaan. Työntekijöiden keskeisenä tehtävänä on herätellä ja pitää yllä toivoa sekä tukea nuoren psyykkistä hyvinvointia. Juntu-työntekijät antavat myös palveluohjausta ja vahvistavat nuoren  turvallisuuden tunnetta sekä positiiviseen identiteettiin vaikuttavia tekijöitä, kuten kokemusta tulla kuulluksi ja olla merkityksellinen.

Tukihenkilötoiminta nuoren kanssa voidaan aloittaa siviilissä tai vankeusaikana. Tuen tarve arvioidaan yhdessä nuoren kanssa. Tuki voi olla vertaistukea, neuropsykiatrista tukea (adhd, autisminkirjo, tourette), käytännön apua arjessa tai kuulumisten vaihtamista.

Nuoret voivat myös tulla suoraan mukaan nuorten toiminnan yhteisöön, josta saa vertaistukea identiteettiin liittyvän muutostyön läpikäyneiltä yhteisön jäseniltä. Nuorten toiminta tarjoaa myös vaihtelevaa tekemistä päiviin, turvallisen yhteisön, johon kuulua ja jossa voi harjoitella elämän hallintaan liittyviä taitoja.

Juntu-ryhmät

Nepsy-ryhmässä tarkkaillaan maailmaa ja omaa itseä adhd:n, autisminkirjon ja touretten näkökulmasta. Ryhmä on vertaisryhmä, jossa jaetaan niin haasteita ja turhautumista, kuin onnistumisia ja vinkkejä. Ryhmään osallistuminen ei vaadi diagnoosia.  Ryhmä kokoontuu kerran viikossa tiistaisin klo 14–15

Nyrkki-ryhmässä keskustellaan väkivallan muodoista, sen ilmenemisestä, syistä ja seurauksista sekä keinoista vähentää ja ennakoida väkivaltaista käytöstä. Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 14–15.

Toiminta poikkeusaikana

Poikkeusaikana tukihenkilötoiminta ja ryhmät toteutuvat etänä, puhelimitse ja verkossa.

Ryhmiin pääset osallistumaan tästä: GoToMeet.me – Nuorten Toiminta – Ryhmä

Ota yhteyttä!

Charlotte Pettersson, projektityöntekijä
puh. 044 9017 050
charlotte.pettersson@krits.fi

Matti Lepola, Vertaisohjaaja
puh. 044 4915917
matti.lepola@krits.fi