Juntu-hanke (2020–2022)

Juntu-hanke on osa Kriminaalihuollon tukisäätiön nuorten toimintaa. Hanke tarjoaa väkivallalla oireileville ja radikalisoitumisvaarassa oleville nuorille yksilöllistä tukea ja kuntoutusta kohti väkivallatonta ja rikoksetonta tulevaisuutta. Nuori saa vertaistukea identiteettiin liittyvän muutostyön läpikäyneiltä yhteisön jäseniltä, sosiaaliohjausta sekä turvallisen yhteisön, johon kuulua.

Päämääränä on luoda kuntoutuspolku väkivaltarikoksiin syyllistyneille ja vähentää osallistuneiden uusintarikollisuutta. Hanketta rahoittaa Oikeusministeriö. Juntu-hanke aloitti toimintansa syksyllä 2020 luoden yhteistyökäytäntöjä nuorten toiminnan sekä muiden toimijoiden kanssa. Asiakastyön menetelmien kehittäminen alkaa vuonna 2021.

Yhteystiedot:

Charlotte Pettersson-Fernholm, projektityöntekijä
puh. 044 9017 050

Henna Helenius, vertaisohjaaja
puh. 044 0596 753