Kääntöpiiri – tukea lyhyeltä tuomiolta vapautumiseen

Kääntöpiiri (2017-2019) tarjoaa palveluita lyhyiltä tuomioilta vapautuville ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittaville monialaisena yhteistyönä Tampereella ja Helsingissä.

Hankkeen tehtävänä on yhden luukun periaatteella toimivan järjestöjen ja julkisen sektorin palveluohjaus- ja palvelumallin kehittäminen.

Kääntöpiiriä hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ry. Kriminaalihuollon tukisäätiö toimii hankekumppanina Helsingissä. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö veikkausvaroin.

Hankkeessa toteutetaan palveluohjausta, jossa asiakkaille rakennetaan järjestöjen, Rikosseuraamuslaitoksen ja kuntien yhteistyössä suunnitelmallista sekä yksilöllistä toimintojen kokonaisuutta.

Tavoitteena on rikosseuraamusasiakkaiden työ- ja toimintakyvyn, arkielämän taitojen sekä sosiaalisen selviytymisen paraneminen.

Kenelle tarkoitettu?

Toiminta on tarkoitettu lyhyiltä alle 12 kk tuomiolta vapautuville, yhdyskuntaseuraamusta suorittaville tai valvotussa koevapaudessa oleville. Mukaan pääsee Helsingissä ottamalla yhteyttä ohjaaja Jarmo Eroseen.

Jarmo Eronen
ohjaaja
044 768 5531

Lyhyesti

  • Kääntöpiiri tarjoaa tukea lyhyeltä tuomiolta vapautuvalle.
  • Toiminta on laaja-alaista ja yksilöllistä palveluohjausta.
  • Helsingissä toiminnassa on mukana myös vertaistukea.