Oppilaitosyhteistyö

Kriminaalihuollon tukisäätiössä on säännöllisesti harjoittelijoita ja opinnäytetyön tekijöitä erityisesti Laurea- ja Diak-ammattikorkeakouluista, mutta myös muista oppilaitoksista.

Työharjoittelijat ovat yleensä sijoittuneet asumisen tukipalveluihin, Vertaistuki Redikseen, perhetyöhön, Nuorten toimintakeskukseen ja Raittilaan.

Miten mukaan?

Jos olet kiinnostunut opinnäytetyön tekemisestä tai harjoittelun suorittamisesta Kriminaalihuollon tukisäätiössä, ole ensin yhteydessä oman oppilaitoksesi harjoittelujen tai opinnäytetöiden vastuuopettajaan.

Tämän jälkeen voit olla yhteydessä työaloista vastaaviin työntekijöihin.

 

Oppilaitosyhteistyön yhteyshenkilö:
Leena Oikarinen
leena.oikarinen@krits.fi
p: 044 7497242