Oppilaitosyhteistyö

Kriminaalihuollon tukisäätiössä on säännöllisesti harjoittelijoita ja opinnäytetyön tekijöitä erityisesti Laurea- ja Diak-ammattikorkeakouluista, mutta myös muista oppilaitoksista.

Työharjoittelijat ovat yleensä sijoittuneet asumisen tukipalveluihin, Vertaistuki Redikseen, Lapsi- ja läheistyöhön, Nuorten toimintakeskukseen ja Raittilaan.

Miten mukaan?

Jos olet kiinnostunut opinnäytetyön tekemisestä tai harjoittelun suorittamisesta Kriminaalihuollon tukisäätiössä, ole ensin yhteydessä oman oppilaitoksesi harjoittelujen tai opinnäytetöiden vastuuopettajaan.

Oppilaitosyhteistyön yhteyshenkilö:
Leena Oikarinen
leena.oikarinen@krits.fi
p: 044 7497242