SeriE-hanke

SeriE-hanke tarjoaa tukea henkilöille, joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin. Hankkeen matalan kynnyksen tukipalveluun on mahdollista hakeutua nimettömästi. Tukea tarjotaan myös henkilöille, jotka ovat huolissaan läheisensä lapsiin kohdistuvista seksuaalisen mielenkiinnon kohteista tai toiminnasta.

Vuosina 2018-2020 SeriE-hanke toteutui Sexpo-säätiön ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyöhankkeena ja sitä rahoitti sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA veikkausvaroin. Hankkeessa työskenteli vuosina 2018-2020  kaksi erityisasiantuntijaa Sexpossa ja yksi verkosto- ja vaikuttamistyön asiantuntija Kriminaalihuollon tukisäätiössä.  Vuonna 2021 SeriE-hankkeen matalan kynnyksen tukipalvelut jatkuvat Sexpo-säätiössä, Oikeusministeriön valtionavustuksen rahoittamana.

Vuosina 2018-2020 hankkeessa rakennettiin potentiaalisille lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöille ennaltaehkäisevän hoidon ja kuntoutuksen polku yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä lapsikohteiseen seksuaalisuuteen erikoistuneen SeriE-asiantuntijaverkoston kanssa. Hoitopolku on julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa osana SeriE-hankkeen asiantuntija Nita Taivalojan ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yliopettaja Nina Nurmisen kirjoittamaa artikkelia Potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöiden hoito, tuki ja kuntoutus (C-osa, s. 125-151).

SeriE-verkosto

SeriE-hanke on osa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen erikoistunutta, moniammatillista SeriE-verkostoa.
Verkosto on perustettu vuonna 2015 ja siihen kuluu sosiaali-, terveys-, ja rikosseuraamusalan ammattilaisia. Vuonna 2021 niin ikään SeriE-verkoston koordinointi siirtyy Kriminaalihuollon tukisäätiöstä Sexpo-säätiöön

 

Hard Luck -nettikahvila (2018–2020)

STEAn rahoittama Hard Luck nettikahvila toimi osana Kriminaalihuollon tukisäätiötä vuosina 2018–2020. Hard Luck -nettikahvila oli rikostaustaisille ja asunnottomille tarkoitettu päihteetön ja maksuton tila, joka tarjosi valmiuksia sähköiseen asiointiin sekä tukea päihteettömään ja rikoksettomaan elämään. Hard Luckissa asiakas sai ohjaajilta yksilöllistä ohjausta sähköiseen virastoasiointiin kuten toimeentulon ja asunnon sähköiseen hakemiseen sekä tietokoneen käytön perusteiden harjoitteluun ilman ajanvarausta.

Vuonna 2021 Hard Luckissa kehitetty digitaitojen tukeminen integroidaan osaksi Kriminaalihuollon tukisäätiön pysyvää kohtaamispaikkatoimintaa.

Takaisin Digiyhteiskuntaan – Vapautuvan vangin digitaitojen oppimisen käsikirja
Hard Luck -nettikahvilahankkeen toimintakertomus