Hankkeet palvelevat

Kriminaalihuollon tukisäätiössä on koko sen toiminnan ajan ollut käynnissä kehittämishankkeita, joissa on rakennettu uusia tukipalveluita rikostaustaisille ja heidän läheisilleen. Iso osa hankkeissa rakennetuista palveluista on jäänyt pysyväksi toiminnaksi.

Tällä hetkellä meneillään olevissa kehittämishankkeissa rakennetaan mm. päihteetöntä päivätoimintaa nuorille, päihteetöntä iltatoimintaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä trauman purkuprosessia vakavien rikosten uhreille ja omaisille sekä rikoksentekijöille.

Raittila – päihteetöntä iltatoimintaa Itäkeskuksessa

Raittila tarjoaa vertaisuutta päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki, jotka kaipaavat aktiivista toimintaa ja yhdessäoloa, iltaisin sekä viikonloppuisin. Raittilan toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen varoilla. Hankkeen toiminta-aika on 2017-2019.

Nuorten toimintakeskus

Nuorten toimintakeskus -hankkeessa (2016-2018) kehitetään elämänhallintaa tukevaa toimintaa 15-29 -vuotiaille nuorille. Matalan kynnyksen toimintakeskus sijaitsee Helsingin Sörnäisissä säätiön Kinaporinkadun kiinteistössä. Toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen varoilla.

SAUMA  – Vakavien rikosten jälkisovittelu

Sauma-hankkeen (2013-2018) kautta vakavan rikoksen uhrilla tai omaisella on mahdollisuus käsitellä rikoksen aiheuttamia seurauksia ja tarvittaessa myös tietyin edellytyksin tavata rikoksen tekijä.  Jälkisovittelussa keskeistä ei ole sopimuksen tekeminen, vaan eräänlainen trauman purku, restoratiiviseen oikeuteen pohjaava kärsimyksen vähentäminen. Tähän pyritään tarjoamalla rikoksen osapuolille mahdollisuutta käsitellä tapahtunutta. Jälkisovittelu ei vaikuta tuomion pituuteen. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö veikkausvaroin.

Hard Luck -nettikahvila

Hard Luck -nettikahvila aloitti toimintansa keväällä 2018 ja tarjoaa netin käyttöön liittyvissä haasteissa apua rikostaustaisille ja asunnottomille. Nettikahvilaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö veikkausvaroin.

Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu

Toiminta on suunnattu yhdyskuntaseuraamusasiakkaille ja työtoimintaa toteutetaan 4-5 hengen ryhmissä neljä tuntia kerrallaan 1. maailmansodan aikaisia maalinnoituksia kunnostaen. Ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun taustalla on ESR-rahoitteinen Maalinnoitus -hanke. Toimintaa rahoittaa Rikosseuraamuslaitos.

SeriE-hanke

SeriE-hankkeen tavoitteena on erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan vähentäminen ja ennaltaehkäisy. Hanke toteutetaan Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Sexpon yhteistyöhankkeena. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö veikkausvaroin.

Kääntöpiiri

Kääntöpiiri-hankkeen tavoitteena on tarjota tukea lyhyestä vankeusrangaistuksesta vapautuville ja yhdyskuntaseuraamusta suorittaville Tampereella ja Helsingissä. Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ja Kriminaalihuollon tukisäätiö on Helsingissä mukana kumppanina. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö veikkausvaroin.

Naiset näkyviksi

Kriminaalihuollon tukisäätiö käynnistää elokuussa 2018 Naiset näkyviksi -hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa kuntouttavia polkuja vankilasta vapauteen. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti Hämeenlinnan ja Vanajan vankiloista pääkaupunkiseudulle vapautuvat naiset. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö veikkausvaroin.