Tavallinen Timo

Timo vapautui vankilasta 37-vuotiaana. Hän oli kuullut kaveriltaan Kriminaalihuollon tukisäätiön tukiasumispalveluista. Timo päätti tehdä hakemuksen tukiasumispalveluihin yhdessä ehdonalaisvalvojansa kanssa.

Timo pääsikin melko nopeasti tukiasumispalvelujen piiriin Kinaporinkadun asumisvalmennusyksikköön.

Asumisen alku oli melkoista kompurointia. Timo ei tullut sovittuihin tapaamisiin eikä ryhmiin ja retkahti päihteisiin. Timon asuminen vaarantui.

Timo halusi kuitenkin jatkaa ja suostui asumisohjaajansa ehdottamaan sopimukseen: Tapaamisia tiivistettiin ja niitä tuli noudattaa. Myös seulat tuli saada puhtaaksi.

Mikäli Timo pitäisi sopimuksesta kiinni, hän pääsisi omaan asuntoon.

Timo ryhdistäytyi ja neljän kuukauden kuluttua hän sai tukiasunnon Itä-Helsingistä. Timoa jännitti omaan asuntoon muuttaminen. Hän sai kuitenkin apua kaikissa muuttoon liittyvissä asioissa asumisohjaajilta.

Nyt Timo on asunut tukiasunnossa noin vuoden verran. Hän on jo pidempään ollut tekemättä rikoksia ja päihteidenkäyttökin on pysynyt hallinnassa.

Hän kokee saaneensa sisältöä elämäänsä ja kokee elämänsä mielekkääksi.

Timo on kaikin puolin luottavaisin mielin tulevaisuutensa suhteen ja toivoo saavansa vielä työpaikan. Hän ei enää ajattele liiaksi menneisyyttään ja sitä, millainen oli ennen.

Timo kertoo oivaltaneensa, että hän on loppujen lopuksi ihan tavallinen mies.

Taustaa

Tarina on osa opinnäytetyötä, joka on tehty yhdessä tukiasumispalveluissa onnistuneiden ja eteenpäin päässeiden asiakkaiden kanssa. Kuvitteellisen Timon tarina on tässä lyhennettynä versiona.