Valtakunnallinen asunnottomuustyö

  • Asunnottomuus on yleistä yhdyskuntaseuraamusta suorittavien ja etenkin vapautuvien vankien keskuudessa.
  • Asunto on edellytys hyvälle elämälle, elämänhallinnalle ja rikollisuudesta irtautumiselle.
  • Vapautumassa olevan pitkäaikaisvangin kohdalla asumistilanteen kartoittaminen ja asunnon järjestäminen on tärkeää aloittaa ajoissa, noin 6 kk ennen vapautumista.
  • Vapautumisen jälkeen asumisen onnistuu yleensä paremmin, kun siihen yhdistetään kokonaisvaltaista sosiaalista tukea.

Rikostaustaisten asunnottomuuden vähentäminen valtakunnallisesti

  • Kriminaalihuollon tukisäätiössä tehdään valtakunnallista työtä rikostaustaisten asunnottomuuden vähentämiseksi. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).
  • Kriminaalihuollon tukisäätiö koordinoi valtakunnallista Vapautuvien asumisen tuen (VAT) verkostoa.
  • VAT-verkoston jäsenjärjestöt tarjoavat tuetun asumisen palveluita muun muassa rikostaustaisille. Suomessa tehty asunnottomuustyö on osoittanut, että asunnottomuus on ratkaistavissa oleva yhteiskunnallinen ongelma.

Uutta! Vapautuvien asumisen tuen käsikirja ammattilaisille

Verkoston osaamisen pohjalta on tehty käsikirja asumissosiaaliseen työhön rikostaustaisten kanssa.

Vapautuvien asumisen tuki – käsikirja asumissosiaaliseen työhön on suunnattu opiskelijoille ja eri alojen ammattilaisille, jotka työskentelevät vapautuvien ja rikostuomiota suorittavien asumisen parissa.

Se tarjoaa vankan tietopaketin rikosseuraamuksista, asumisen tukityön ja hallinnoinnin hyvistä käytännöistä sekä toimivista yhteistyömalleista.

Ota yhteyttä!

Koordinaattori
Anna Leppo
050 412 40 22
anna.leppo@krits.fi

Posti- ja käyntiosoite
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kinaporinkatu 2 E 39 (summeri)
00500 Helsinki