Arvot ja strategia

Kriminaalihuollon tukisäätiön visiona on, että rikostaustaiset ja heidän läheisensä saavat tarvitsemansa tuen, heidän oikeutensa toteutuvat ja uusintarikollisuus vähenee.

Arvot

Vahva ammatillisuus
Teemme parhaamme asiakkaidemme eteen. Kouluttaudumme ja vahvistamme ammattiosaamistamme jatkuvasti. Olemme perillä alan parhaista käytännöistä, joilla rikostaustaisia ja heidän läheisiään voidaan auttaa.

Avoimuus ja läpinäkyvyys
Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. Toiminnan tulokset tehdään näkyviksi. Jaamme myös organisaation sisällä tarvittavan tiedon ja osaamisen.

Osallisuus ja yhdessä tekeminen
Uskomme, että muutos syntyy parhaiten, kun ihminen on osa yhteisöä. Arvostamme kokemusasiantuntijuutta ja rakennamme muutosta yhdessä.

Ihmisarvo ja ennakkoluulottomuus
Uskomme ihmiseen ja häneen kykyynsä muuttua. Edistämme kuntoutusmyönteisyyttä ja yhdenvertaisuutta. Vähennämme rikostaustaisiin sekä heidän läheisiinsä kohdistuvaa kielteistä leimaa.

Strategia 2019-2021

Kriminaalihuollon tukisäätiön strategia määrittelee toiminnan painopisteet ja strategiset muutokset vuosille 2019-2021. Strategiatyö aloitettiin syksyllä 2017 ja siihen osallistui säätiön koko henkilökunta ja hallitus.

Tutustu säätiön strategiaan tarkemmin sähköisessä esitteessä:

Strategiaesitteen kansi