Strategia vuosille 2019-2021

Kriminaalihuollon tukisäätiön strategia vuosille 2019-2021 julkaistaan tällä sivulla kesäkuussa 2018. Strategiatyö on aloitettu syksyllä 2017 ja siihen on osallistunut säätiön koko henkilökunta ja hallitus. Toimintaympäristön analyysiä on täydennetty asiantuntijahaastatteluilla.