Väkevä-hankkeessa (2021-2022) kehitetään verkkovälitteistä kuntoutusohjelmaa rikostaustaisille naisille väkivaltakäyttäytymisen ehkäisemiseksi ja väkivaltarikollisuuden vähentämiseksi.

Kuntoutusohjelmassa hyödynnetään olemassa olevaa tutkimustietoa naisten väkivaltakäyttäytymisen kuntoutusmalleista. Kuntoutusohjelma pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja sisältää dialektisia elementtejä. Sen tavoitteena on vähentää väkivaltakäyttäytymistä ja edistää tunnesäätelytaitoja.

Palvelu on valtakunnallista, sillä kuntoutus toteutetaan hankkeessa kehitettävän verkkoalustan välityksellä.

Kuntoutuksen kohderyhmänä ovat rikostaustaiset naiset, joilla on tunnesäätelyvaikeuksia ja käyttäytymisessään impulsiivista aggressiivisuutta, ja jotka ovat syyllistyneet väkivaltarikokseen tai ovat huolissaan väkivaltakäyttäytymisestään.

Asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen yhdyskuntaseuraamustoimistoista ympäri Suomea ja kuntoutus suunnitellaan yhdyskuntapalvelua / valvontarangaistusta suorittaville tai ehdonalaisen vapauden valvonnassa oleville naisille.

Hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena vuonna 2021 keskitytään verkkoalustan ja kuntoutusohjelman kehittämistyöhön. Kuntoutusohjelman asiakastyö alkaa vuonna 2022.

Pääyhteistyökumppanina toimii Rikosseuraamuslaitos ja hankkeen yhteistyöhön valikoituneet yhdyskuntaseuraamustoimistot.

Hankkeen toimintaa rahoittaa Oikeusministeriö.

Yhteystiedot:

Suvi Kivimäki
Psykologi, projektityöntekijä
050 3484715
suvi.kivimaki@krits.fi

Sari Lönnberg
Projektipäällikkö
046 9220447
sari.lonnberg@krits.fi

 

oikeusministeriön logo