Oppimisvalmennustyön verkosto OVA

Ammattilaiset rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä, oppilaitoksissa, järjestöissä ja kunnassa kohtaavat työssään rikostaustaisia asiakkaita, joilla on oppimisvaikeuksia tai jotka tarvitsevat muusta syystä erityistä tukea oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa.

OVA-verkosto nostaa esiin rikostaustaisten asiakkaiden oppimiseen liittyviä kysymyksiä, jakaa teemaan liittyvää ajankohtaista tietoa sekä kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä. Verkoston toiminta on valtakunnallista.

Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa sekä järjestää vuosittain seminaarin ajankohtaisen teeman ympärille.

OVA-verkosto esite
ADHD-käsikirjaan

Miten voi liittyvä OVA-verkostoon?

Verkostoon voi liittyä ottamalla yhteyttä oppimivalmennuskoordinaattori Riina Pieviläiseen.

Tervetuloa!

Yhteystiedot

Riina Pieviläinen
oppimisvalmennuskoordinaattori
050 4124 023
riina.pievilainen@krits.fi