Rymy – ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu

Toiminta on suunnattu pääkaupunkiseudun yhdyskuntaseuraamusasiakkaille, joiden on hankala löytää palvelupaikkaa tai jotka muuten tarvitsevat tukea palvelun suorittamiseen, mitä niin kutsutuilla perinteisillä palvelupaikoilla ei ole mahdollista tarjota.

Suorittajien tukena on palveluohjaaja, joka auttaa arjen asioissa mm. liittyen päihteiden käyttöön, viranomaisasiointiin, asunnon hakuun ja terveydenhuoltoon. Palveluohjaaja toimii yhteistyössä yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijöiden kanssa.

Työtoimintaa luonnossa

Työtoimintaa toteutetaan 4-5 hengen ryhmissä neljä tuntia kerrallaan, 1. maailmansodan aikaisia maalinnoituksia kunnostaen. Työkohteet sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella Kannelmäessä, Kivikon ulkoilualueella ja Maunulassa.

Kunnostuskohteissa ryhmää ohjaa työvalmentaja. Hän tekee tiivistä yhteistyötä palveluohjaajan kanssa.

Luonnossa oleskelulla on tunnetusti hyvinvointia lisääviä vaikutuksia, kuten stressin lievittymistä ja mielialan kohentumista. Toiminta, jossa luontoa ja luonnollisia ympäristöjä käytetään tavoitteellisesti hyvinvoinnin edistämiseen, kutsutaan green care -toiminnaksi.

Taustaa

Ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun taustalla on ESR-rahoitteinen Maalinnoitus-hanke. Toimintamalli on kuvattu mm. Innokylässä. Hanke oli vuonna 2017 mukana Hyvä sosiaalialan käytäntö sekä Terve-SOS -kilpailujen finaaleissa.

Toiminta ja tavoitteet ja esiselvitysraportti (pdf)

Toimintaa rahoittaa Rikosseuraamuslaitos. Kehittämispainopisteenä on talviajan työkohteet, yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.

Yhteystiedot

Timo Miettinen
työvalmentaja
050 5166 306
timo.miettinen@krits.fi

Maria Lampenius
vastaava sosiaaliohjaaja
050 5761 150
maija.haapio@krits.fi