SeriE-verkosto

SeriE-verkosto on lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn erikoistunut moniammatillinen asiantuntijafoorumi. Kriminaalihuollon tukisäätiön koordinoi verkostoa vuosina 2018-2020.

Vuonna 2021 verkoston koordinointi on siirtynyt Sexpo-säätiölle.  Kriminaalihuollon tukisäätiö on SeriE-verkoston jäsen.

SeriE-verkoston toiminta

SeriE-verkostoon kuuluu pääkaupunkiseudulla noin 40 sosiaali-, terveys-, ja rikosseuraamusalan ammattilaista, jotka työskentelevät seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn parissa. Verkostoon kuuluu muun muassa poliiseja, rikosseuraamustyöntekijöitä, vankilapsykologeja, vankiloiden erikoisohjaajia, seksuaaliterapeutteja ja psykoterapeutteja, lääkäreitä, psykologeja, syyttäjiä, tutkijoita, lastensuojelun työntekijöitä sekä kolmannen sektorin toimijoita.

Verkosto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa Helsingissä. Verkostolla on myös oma sähköinen keskustelualusta, jossa se jakaa osaamista ja tietoa. Verkoston jäsenet konsultoivat toisiaan aktiivisesti lapsikohteiseen seksuaalisuuteen liittyvissä sisältökysymyksissä sekä jakavat omassa työssä koettuja hyviä käytänteitä muiden työn tueksi. Lisäksi verkosto pyrkii selkeyttämään asiakkaiden hoitopolkuja  ja tehostamaan asiakasohjausta eri palveluiden välillä.

SeriE-verkoston tavoitteet

  • Tuoda yhteen ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään henkilöitä, joilla on kohonnut riski syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin ja vahvistaa yhteistyötä näiden ammattilaisten välillä.
  • Kehittää ja edistää asianmukaisen, ennaltaehkäisevän tuen piiriin pääsyä niille henkilöille, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista seksuaalisista mieltymyksistään tai jotka ovat epäiltynä lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikoksesta sekä vahvistaa jatkokuntoutuspolkuja lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomituille.
  • Osallistua julkiseen keskusteluun ja ottaa kantaa asiakkaiden tukipalveluissa ja hoidossa oleviin epäkohtiin.
  • Purkaa lapsikohteiseen seksuaalisuuteen liittyvää stigmaa, jotta kynnys hakeutua avun pariin madaltuisi ja riski syyllistyä rikokseen pienenisi.
  • Toteuttaa valtakunnallista vaikuttamistyötä asiakasryhmän ja sen tarvitseman tuen näkyväksi tekemisessä.
  • Jakaa asianmukaista ja ajantasaista tietoa lapsikohteisesta seksuaalisuudesta sekä preventiivisestä työstä, jota aiheen parissa tehdään.

Yhteystiedot

SeriE-verkostoa koordinoi Sexpo-säätiö

Tilaa SeriE-verkoston uutiskirje sähköpostitse osoitteesta nita.taivaloja@krits.fi.

Tutustu aiemmin ilmestyneisiin uutiskirjeisiin:

4/2020
3/2020
2/2020
1/2020
3/2019
2/2019
1/2019
2/2018
1/2018