Vakavien rikosten seurausten jälkikäsittely – mahdollisuus kasvuun ja muutokseen

Kriminaalihuollon tukisäätiö kehitti vuosina 2013-2016 vakavien rikosten jälkikäsittelymallin oikeusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta. Jatkohankkeessa 2017-2018 vakavien rikosten jälkikäsittely pyritään vakiinnuttamaan Suomeen. Toimintaa rahoittaa STEA.

Mihin hanketta tarvitaan?

Vakavien rikosten traumatisoivat vaikutukset voivat olla huomattavasti vaikeampia kuin lievemmissä rikoksissa.
Jälkikäsittelyprosessi tarjoaa mahdollisuuden lieventää rikoksen ja sen seurausten vaikutuksia uhrille, rikoksentekijälle ja läheisille.

Uhrille prosessi tarjoaa mahdollisuuden saada vastauksia ja kertoa siitä, mitä rikos on aiheuttanut hänelle ja hänen läheisilleen. Tekijä saa mahdollisuuden kohdata tekojensa seuraukset, antaa vastauksia kysymyksiin, pyytää anteeksi ja hyvittää tekoaan.

Kaikki aloitetut prosessit eivät johda osapuolten tapaamiseen, mutta asian käsittelystä ammattilaisten kanssa voi silti olla hyötyä. Asianosaiset voivat halutessaan keskeyttää prosessin. Jälkikäsittely ei vaikuta tuomioon ja se tapahtuu usein vuosien kuluttua rikoksesta.

Kansainvälisissä tutkimuksissa todettuja ja kokemuksissa saatuja mahdollisia hyötyjä asianosaisille ovat olleet muun muassa:

  • kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen kokemus
  • pelon ja vihan tunteiden väheneminen
  • kokemus itsemääräämisoikeudesta
  • luottamuksen palautuminen ihmissuhteisiin
  • itsetuhoisuuden väheneminen

Kenelle?

Jälkikäsittelyn prosessi voidaan järjestää

• rikoksen uhrin tai henkirikoksen uhrin omaisen ja rikoksen tekijän välillä
• uhrin tai henkirikoksen uhrin omaisen ja hänen läheistensä välillä
• tekijän ja hänen läheistensä välillä

Mikäli koet, että tästä voisi olla sinulle tai läheisellesi hyötyä, ota yhteyttä työntekijöihin!

Lue, mistä vaiheista vakavien rikosten seurausten jälkikäsittely koostuu ja miten osallistujat ovat hyötyneet siitä

Hankkeen muu toiminta

Hanke edistää tietoisuutta restoratiivisesta ajattelusta ja käytännöistä rikosseuraamusalalla sekä henkilökunnan että rangaistustaan suorittavien keskuudessa. Tavoitteena on kuntoutuksen vaikuttavuuden edistäminen.

Kylmäkosken vankilaan on vuonna 2016 perustettu restoratiivinen päihdekuntoutusosasto, jossa hanke edistää restoratiivisten arvojen toteutumista vankilassa lisäten vankien uhritietoisuutta ja konfliktien käsittelyä keskustelemalla. Restoratiivisia käytäntöjä toteutetaan vankilassa perinteisten kuntoutusmuotojen rinnalla.

Hanke järjestää myös vankien välisiä sovitteluja vankilaympäristössä.

Lisätiedot:
Maarit Suomela
kehittämisjohtaja
050 4124 302