Jälkikäsittelyn vaiheet vakavissa rikoksissa

Alla kuvataan, kuka voi tehdä aloitteen jälkikäsittelyyn vakavissa rikoksissa ja miten prosessi etenee. Entä mitä hyötyä prosessista voi saada?

Lue, mitä on vakavien rikosten seurausten jälkikäsittely

Aloitteen tekeminen

Aloitteen voi tehdä ottamalla yhteyttä projektin työntekijään puhelimitse tai sähköpostitse.

Yhteyttä voi ottaa, vaikka vielä epäröisi omaa halukkuuttaan tai mahdollisen kohtaamisen hyötyjä. Aloitteen voivat tehdä:

• rikoksen uhri tai henkirikoksen uhrin omainen
• rikoksen tekijä
• rikoksen uhrin läheinen
• rikoksen tekijän läheinen
• asianosaisen edustaja tämän nimenomaiseen suostumukseen perustuen

Aloitteen voi tehdä vain omassa asiassaan. Jos teet aloitteen toisen henkilön puolesta, varmistathan, että sinulla on asianosaisen henkilön nimenomainen lupa aloitteen tekemiseen.

Jos olet epävarma omasta asemastasi aloitteentekijänä, ota rohkeasti yhteyttä projektin työntekijöihin.

Jälkikäsittelyn vaiheet

Jälkikäsittelyn prosessissa on neljä vaihetta:
1. aloite
2. valmistelu
3. kohtaaminen
4. seuranta

Jälkikäsittelyn aikana asianosaiset voivat tuoda esille haluamiaan asioita rikoksesta ja sen seurauksista. Keskustelujen sisältö määräytyy osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Jälkikäsittelyn prosessi on pitkä, yleensä puolesta vuodesta vuoteen, ja se voi sisältää useita tapaamisia. Kesto ja tapaamisten lukumäärä riippuvat osallistujien tarpeista ja toiveista.
Jälkikäsittelyssä pyritään vuorovaikutuksellisin keinoin löytämään ja vahvistamaan henkilön omia voimavaroja, jotta hän voisi jatkaa elämäänsä niin hyvin kuin mahdollista.
Jälkikäsittely voidaan järjestää oikeudenkäynnin ja tuomion antamisen jälkeen eikä se vaikuta tuomion pituuteen. Jälkikäsittely voi tapahtua myös muutoin kuin kohtaamalla kasvokkain, esimerkiksi videon välityksellä tai kirjeellä.

Mitä hyötyä tästä voi saada?

Jälkikäsittelyn tavoitteena on inhimillisten kärsimysten vähentäminen.

Uhrille ja henkirikoksen uhrin läheiselle se mahdollistaa:

• Rikoksen tekijän kohtaamisen turvallisessa ympäristössä kahden koulutetun ammattilaisen kanssa.
• Rikoksen aiheuttamista seurauksista kertomisen henkilökohtaisesti tekijälle.
• Vastausten saamisen rikokseen liittyviin mieltä askarruttaviin kysymyksiin suoraan tekijältä.
• Rikokseen liittyvän ahdistuksen, pelon ja vihan purkamisen.

Tekijälle se mahdollistaa:

• Vastuun kantamisen rikoksesta suoraan vahinkoa kärsineelle.
• Katumuksen osoittamisen.
• Rikoksen seurauksena rikkoutuneen ihmissuhteen korjaamisen.
• Rikokseen liittyvän ahdistuksen, pahan olon tunteen ja koston pelon vähentämisen.

Osallistuminen on asianosaisille vapaaehtoista ja prosessin voi halutessaan keskeyttää missä vaiheessa tahansa.