Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT-verkosto)

VAT-verkosto järjestää koulutuksia ja seminaareja noin neljä kertaa vuodessa. Tapahtumissa käsitellään rikostaustaisten asumisen tukeen, asunnottomuuden vähentämiseen, kuntoutukseen ja palvelupolkuihin jne. liittyviä teemoja. Tapahtumat toimivat kuntien, kuntayhtymien, vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen, järjestöjen, seurakuntien jne. yhteisenä foorumina. VAT-tapahtumissa saadaan uutta tietoa, keskustellaan, verkostoidutaan ja kehitetään uusia työkäytäntöjä sekä yhteistyön muotoja.

VAT-verkoston tapahtumat 2020

  • Tampere, iltapäiväseminaari 4.2.2020 klo 11.30-16. Asumisen tukea asiakkaan muuttuvien tarpeiden mukaan. Materiaalit täällä.
  • Kuopio, seminaari 25.3.2020 klo 8.30-16.15. Kotiin ja osaksi yhteiskuntaa! VAT-verkoston 10-vuotisjuhlaseminaari. yhteistyössä  Työterapinen yhdistys ry:n ja ViaDia Pohjois-Savo ry:n kanssa. TAPAHTUMA JOUDUTTIIN PERUUTTAMAAN KORONAVIRUKSEN VUOKSI.
  • Espoo 16.-17.9.2020 Teema: Rikostaustaisten asumisen yhteistyön kehittäminen.
  • Webinaari 8.10.2020 klo 9-15 Teema: naiserityinen työote asumisen ja arjen tukityössä. Yhteistyössä Naiset näkyviksi -hankkeen kanssa.
  • Webinaari 25.11.2020 Teema: Vuorovaikutus ja moniammatillinen yhteistyö Oulussa.

Löydät aiemmin järjestettyjen koulutusten ja seminaarien materiaalit täältä.

Mikä on VAT-verkosto?

Vapautuvien asumisen tuen verkoston (VAT) tavoite on vähentää vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien henkilöiden asunnottomuutta ja uusintarikollisuutta. Verkosto toimii valtakunnallisesti. Toimintaa koordinoidaan Kriminaalihuollon tukisäätiössä. VAT-verkosto on perustettu vuonna 2009. Verkostoon kuuluu eri puolilla Suomea 28 jäsenjärjestöä. VAT-verkoston kumppanuusjäseniä ovat Marttaliitto ry ja KRIS Suomen keskusliitto ry.

Verkoston toimintaa rahoittaa rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) Veikkauksen varoilla.

Verkoston jäsenjärjestöt tuottavat asumisen tukipalveluita ja muuta tukea mm. henkilöille, joilla on rikostaustaa. Verkoston jäsenjärjestöillä on käytössään yhteensä yli 3000 asuntoa eri puolilla maata.

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut toiminnasta tai verkoston uutiskirjeestä!

Mitä VAT-verkosto tekee?

• Järjestää eri paikkakunnilla seminaareja, koulutuksia, työpajoja jne.
• Kehittää rikostaustaisten asumisen tukea
• Rakentaa ja sujuvoittaa yhteistyötä kuntien, Rikosseuraamuslaitoksen ja kolmannen sektorin palveluntuottajien välillä
• Tukee ammattilaisia ja kokemustaustaisia henkilöitä asumisen tukityössä
• Kokoaa tietoa hyvistä käytännöistä sekä yhteistyömalleista
• Tuottaa materiaaleja
• Ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ja osallistuu julkiseen keskusteluun rikostaustaisten asunnottomuuden vähentämiseksi, tukipalveluiden kehittämiseksi ja stigman vähentämiseksi

Vapautuvien asumisen tuen käsikirja verkossa

Tutustu myös verkoston tuottamaan  Vapautuvien asumisen tuen käsikirjaan.

Yhteystiedot

Verkostokoordinaattori
Marjut Mäkinen
p. 050 412 40 22
marjut.makinen@krits.fi
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kinaporinkatu 2 E 39, 00500 Helsinki

Puheenjohtaja
Markku Rautiainen, Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry
050 35 62 931
markku.rautiainen@om.fi

Varapuheenjohtaja
Ilkka Oksman, Kriminaalihuollon tukisäätiö
050 414 41 18
ilkka.oksman@krits.fi

Haluatko mukaan VAT-verkoston postituslistalle? Saat n. 3-4 kertaa vuodessa uutiskirjeen, jossa kerrotaan tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista! Ilmoittaudu: marjut.makinen@krits.fi