Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT-verkosto)

VAT-verkosto järjestää koulutuksia ja seminaareja noin neljä kertaa vuodessa. Tapahtumissa käsitellään rikostaustaisten asumisen tukeen, asunnottomuuden vähentämiseen, kuntoutukseen ja palvelupolkuihin jne. liittyviä teemoja. Tapahtumat toimivat kuntien, kuntayhtymien, vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen, järjestöjen, seurakuntien jne. yhteisenä foorumina. VAT-tapahtumissa saadaan uutta tietoa, keskustellaan, verkostoidutaan ja kehitetään uusia työkäytäntöjä sekä yhteistyön muotoja.

VAT-verkoston tapahtumat 2020

  • Tampere, iltapäiväseminaari 4.2.2020 klo 11.30-16 Teema. Asumisen tuen sisällöt ja Kadulta kotiin -hankkeen tuen annostelun malli
  • Kuopio 25.-26.3.2020 Teema: kansalaisjärjestöt rikostaustaisten asumisen, osallisuuden ja kuntoutumisen rakentajina & VAT-verkosto 10 vuotta! Yhteistyössä Työterapinen yhdistys ry:n kanssa.
  • Hämeenlinna 13.-14.5.2020 Teemat: naiserityinen työote & digitalisaatio. Yhteistyössä Naiset näkyviksi -hankkeen kanssa.
  • Espoo 16.-17.9.2020 (Teema varmistuu lähempänä)
  • Oulu 25.-26.11.2020 (Teema varmistuu lähempänä)

VAT-verkoston tapahtumat 2019

  • Tampere 20.-21.3.2019 Teema: Monialaisen yhteistyön hyvät käytännöt
  • Jyväskylä 15.-16.5.2019 Teema: Yhteistyön kehittäminen ja työmenetelmät
  • Kerava 11.-12.9.2019 Teema: Monialaisen yhteistyön kehittäminen.
  • Pori 20.-21.11.2019 Teema: Mielenterveys, traumat ja luovat työmenetelmät.

Löydät aiemmin järjestettyjen koulutusten ja seminaarien materiaalit täältä.

Mikä on VAT-verkosto?

Vapautuvien asumisen tuen verkoston (VAT) tavoite on vähentää vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien henkilöiden asunnottomuutta ja uusintarikollisuutta. Verkosto toimii valtakunnallisesti. Toimintaa koordinoidaan Kriminaalihuollon tukisäätiössä.

VAT-verkosto on perustettu vuonna 2009. Verkostoon kuuluu eri puolilla Suomea 27 jäsenjärjestöä. VAT-verkoston kumppanuusjäseniä ovat Marttaliitto ry ja KRIS Suomen keskusliitto ry.

Verkoston toimintaa rahoittaa rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) Veikkauksen varoilla.

Verkoston jäsenjärjestöt tuottavat asumisen tukipalveluita ja muuta tukea mm. henkilöille, joilla on rikostaustaa. Verkoston jäsenjärjestöillä on käytössään yhteensä yli 3000 asuntoa eri puolilla maata.

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut toiminnasta tai verkoston uutiskirjeestä!

Mitä VAT-verkosto tekee?

• Järjestää eri paikkakunnilla seminaareja, koulutuksia, työpajoja jne.
• Kehittää rikostaustaisten asumisen tukea
• Rakentaa ja sujuvoittaa yhteistyötä kuntien, Rikosseuraamuslaitoksen ja kolmannen sektorin palveluntuottajien välillä
• Tukee ammattilaisia ja kokemustaustaisia henkilöitä asumisen tukityössä
• Kokoaa tietoa hyvistä käytännöistä sekä yhteistyömalleista
• Tuottaa materiaaleja
• Ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ja osallistuu julkiseen keskusteluun rikostaustaisten asunnottomuuden vähentämiseksi, tukipalveluiden kehittämiseksi ja stigman vähentämiseksi

Vapautuvien asumisen tuen käsikirja verkossa

Tutustu myös verkoston tuottamaan Vapautuvien asumisen tuen käsikirjaan.

Yhteystiedot

Verkostokoordinaattori
Anna Leppo
050 412 40 22
anna.leppo@krits.fi
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kinaporinkatu 2 E 39, 00500 Helsinki

Puheenjohtaja
Markku Rautiainen, Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry
050 35 62 931
markku.rautiainen@om.fi

Varapuheenjohtaja
Ilkka Oksman, Kriminaalihuollon tukisäätiö
050 414 41 18
ilkka.oksman@krits.fi

Haluatko mukaan VAT-verkoston postituslistalle? Saat n. 4 kertaa vuodessa uutiskirjeen, jossa kerrotaan tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista! Ilmoittaudu: anna.leppo@krits.fi