VAT-materiaalit

Käsikirja

Verkostossa on tehty käsikirja asumissosiaaliseen työhön rikostaustaisten henkilöiden kanssa.

Vapautuvien asumisen tuki – käsikirja asumissosiaaliseen työhön
on suunnattu opiskelijoille ja eri alojen ammattilaisille, jotka työskentelevät vapautuvien ja rikostuomiota suorittavien asumisen parissa. Käsikirja ilmestyi v. 2017 lopussa ja siitä otettiin uusittu painos v. 2019 alussa.

Voit myös tilata painetun version maksutta:
Marjut Mäkinen
050 412 40 22
marjut.makinen@krits.fi

Rikostaustaisten asumisen yhteistyöryhmä

Verkostossa on mallinnettu yhteistyömallia, joka on jo käytössä useassa kaupungissa. Tämä ns. Joensuun malli tarkoittaa yhteistyöryhmää, jossa on mukana Rikosseuraamuslaitos, kunnan sote-palvelut ja kolmannen sektorin palvelutuottajat. Näiden tahojen on tärkeää valmistella vangin tai yhdyskuntaseuraamusasiakkaan asumisen asioita yhdessä. Voit lukea yhteistyömalleista lisää käsikirjasta ja tutustua Joensuun malliin tästä linkistä.

Lehtikirjoitukset ja kannanotot

Kuntien kannattaa tarjota ratkaisuja rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuuden vähentämiseksi — järjestöt tarjoavat yhteistyötä.
VAT-verkoston kannanotto, joka lähetettiin tammikuussa 2020 ympäristö-, sosiaali- ja terveys- sekä oikeusministeriön valtiosihteereille sekä niihin kuntiin, jotka ovat mukana ympäristöministeriön käynnistämässä asunnottomuuden puolittamisen yhteistyöohjelmassa (2020-23). Lisäksi kannaottoa koskeva tiedote lähetettiin ohjelmassa mukana olevien kuntien tiedotusvälineille sekä kunnallispäättäjille.

Rikosseuraamuslaitoksen tulee jatkossakin panostaa asunnottomuustyöhön.
VAT-verkoston kannanotto, joka luovutettiin Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajalle ja Rikosseuraamuslaitoksen Asunnottomuuden ennaltaehkäisy -hankkeen (2016-19) ohjausryhmälle 22.11.2019

Asunnottomuus voi viedä takaisin rikosten pariin. Vieraskynä, Helsingin sanomat, 18.10.2018

VAT-verkoston tapahtumien materiaaleja:

2020

VAT-verkoston ja Naiset näkyviksi -hankkeen yhteiswebinaari 8.10.2020
Ohjelma
Esitykset

VAT-verkoston yhteistyöpäivät Espoossa 16.9.2020
Ohjelma 
Esitykset

VAT-verkoston iltapäiväseminaari Tampereella 4.2.2020.
Ohjelma
Muistio

2019

VAT-verkoston tapahtuma Porissa 20.-21.11.2019
Ohjelma
Muistio
Esitykset:
20.11. Tarja Sassi & Marjaana Syrjä: Traumat ja niiden vaikutukset asiakastyössä
21.11. Iida Koskinen & Johanna Kuivalainen: Sosiaalinen kuntoutus
21.11. Heli Toroska: Sosiaalinen kuntoutus
21.11. Tarja Siltaniemi: Asumisen yhteistyöryhmä Porissa
Huittisten vankilan työpaja 21.11. Vangin kirje työntekijöille: ”Toukan”_tarina

VAT-verkoston tapahtuma Tikkurilassa ja Keravalla 11.-12.9.2019
Ohjelma
Muistio
12.9.2019 Heidi Lind, Rikosseuraamuslaitos: Asunnottomuustyö Rikosseuraamuslaitoksella
12.9.2019 Heini Kuosmanen ja Mervi Mänty, Kerava: Rikostaustaisten asumisen yhteistyö Keravalla
12.9.2019 Larissa Franz-Koivisto, Keusote: Rikostaustaisten asumisen yhteistyö Keusote-kuntayhtymässä

VAT-verkoston tapahtuma Jyväskylässä 15.-16.5.2019
Ohjelma
Muistio

VAT-verkoston tapahtuma Tampereella 20.-21.3.2019
Ohjelma
Muistio
Esitykset seminaarissa 20.3.2019:
Jenni Mäki: Rikosseuraamustaustaisten asunnottomuus Tampereella ja  asumisen yhteistyö
Kirsi Metsävainio Uudenlaista yhteistyötä Kelan kanssa asumisen tuissa
Johanna Kantanen ja Kirsi Ohvo: Kokemuksia Kela-pilotista
Tuula Knuutila: TVAT – Turkuun vapautuvien asumisen tuen työryhmä
Markku Rautiainen: Joensuun asiakasohjausryhmä (ASO) — yhteistyömalli yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankilasta vapautuvien asumisen suunnitteluun

_________________________

2018

VAT-verkoston tapahtuma Helsingissä 21.-22.11.2018

Ohjelma
Muistio

Esitykset Helsingin iltapäiväseminaarissa 22.11.2018

Jari Karppinen: Valtakunnallinen Aune-ohjelma ja rikosseuramusasiakkaiden asunnottomuus
Heidi Lind: Tilannepäivitys Rikosseuraamuslaitoksen asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeesta
Paneelikeskustelu

VAT-verkoston tapahtuma Vaasa 6.-7.9.2018

Ohjelma
Muistio (mukaan lukien ryhmätyöt)

Esitykset Vaasan seminaarissa 7.9.2018

Pekka Matilainen, ViaDia Pirkanmaa ry: Asumisen riskien hallinta
Jenni Piiroinen_Tuettu asuminen ja asumisneuvonta Seinäjoella
Rikostaustaisten asuttamisen työryhmän perustaminen

Kokemusasiantuntijakoulutuksen työpaja Tampereella 8.6.2018

Janika Lindström, Laurea: Keijo-hanke

______________________________________

VAT-verkoston yhteistyöpäivät Joensuu 11.-12.4.2018

Ohjelma
Muistio

Esitykset Joensuun seminaarissa 11.4.2018

Heidi Poikonen, Itä-Suomen yliopisto: Asiakkaan oikeudet ja hoitoon pääsy päihdehuollossa
Harri Lankinen, Siun sote: Siun soten sosiaalisen asumsien tukipalvelut
Ilpo Simonen, Josna: Tavallinen asunto ”epätavalliselle” asukkaalle: kokemuksia rikostaustaisten asuttamisen yhteistyöstä 
Mika Moilanen, Joensuun kodit OY ja ASO
Katariina Waltzer, Itä-Suomen yliopisto: Rikostaustaisen miehen elämänkulku: hyvinvoinnin ja syrjäytymisen polut
Katariina Waltzerin väitöskirjatutkimus
Marjatta Kemppainen, Kuopion vapauttamisyksikkö ja Petra Laatikainen, Juuan vankila: Rikosseuraamus ja koevapaus tukemassa elämänhallintaa ja kuntoutumista 
Jarmo Hakulinen, Siun sote: Vapautuvien vankien päihdepalvelut Pohjois-Karjalassa
Jari Horttanainen, Joensuun kaupunki: Erityisryhmien huomioiminen palvelustrategioissa
Pia Vänskä: Kostamokoti Oy

2017                                                                             

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN! Yhdessä tukien — osaamista jakaen -hankkeen loppuseminaari 14.12.2017

Loppuseminaarin ohjelma
Jukka Mäki: VAT-verkosto Paavosta Soteen (diaesitys)

Anna Leppo, Krits: Yhdessä tukien — osaamista jakaen -hankkeen tuloksia
Heidi Lind, RISE: Rikosseuraamuslaitoksen asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke (Aune)
Kristian Kipinöinen, RISE: Vapautuvien asumisen tuki Turussa
Satu Koskela-Jensen, Vantaan kaupunki: Rikostaustaisten asumisen tuki Vantaalla ja eri toimijoiden välinen yhteistyö

 VAT-yhteistyöpäivät Kotka 29.11.-30.11.2017

Kutsu ja ohjelma
Muistio

Esitykset Kotkan seminaarissa 29.11.2017

Heidi Lind, Rikosseuraamuslaitos: Rikostaustaustaisten asunnottomuuden vähentäminen ja ennaltaehkäisy
Satu Lampinen ja Tommi Heikkilä, MiePä-keskus: Erityisryhmien asuminen Kotkassa
Pirjo Kelkka, A-klinikkasäätiö: A-klinikkasäätiön tukiasuminen Kotkassa ja Haminassa
Satu Järvenpää, Haminan Sininauha ry: Työ asunnottomien parissa Kotkassa ja Haminassa
Minityöpaja: Rikostaustaisten asuminen ja muu tuki Kotkassa: Mikä toimii, mitä kehitettävää?
Anastasia Lapintie, Kriminaalihuollon tukisäätiö: Karkotettavat rikoksentekijät ja vaikeudet palveluiden saamisessa
Hanna Vuorinen, Naapuruussovittelun keskus: En jaksa mun naapuria, voitko sanoo sille että muuttaa pois

VAT-yhteistyöpäivät Oulu 6.-7.9. 2017

VAT-yhteistyöpäivien muistio
Kutsu ja ohjelma 

Esitykset Oulun seminaarissa 6.9.2017

Katja Karppinen, Oulun kaupunki: Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuen tarpeet
Maritta Schavikin, Sivakka: Kommenttipuheenvuoro
Riitta Raappana, Oulun yhdyskuntaseuraamustoimisto: Rikostaustaisten asunnottomuuden vähentäminen
Minttu Rautio, Ylitornion vankila: Vankilasta kotiin vai kaverille?
Anna Leppo, Kriminaalihuollon tukisäätiö: Rikostaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyn hyvät yhteistyökäytännöt
Jukka Hämäläinen, Kriminaalihuollon tukisäätiö: Seksuaalirikoksista tuomitut ja vapautumisen jälkeinen asumisen tuki
Sami Peltovuoma, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö: Järjestäytynyt rikollisuus Suomessa

 VAT-yhteistyöpäivät  Lappeenranta 31.5-1.6.2017

Muistio
Kutsu ja ohjelma

Esitykset Lappeenrannan seminaarissa 31.5.2017

Jaana Ikävalko, yhdyskuntaseuraamustoimisto: Näkökulmia vapautumiseen ja asumiseen
Mariitta Vaara, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Työ- ja toimintakyvyn arvioin merkitys rikostaustaisilla
Hanna Mäki-Tuuri, Kriminaalihuollon tukisäätiö: Oppimisvaikeudet ja ADHD: näkökumia rikostaustainen asumiseen, koulutukseen ja työllistymiseen
Laura Väisänen, Rikosseuraamuslaitos: Vankeusaika mahdollisuutena -hanke Lappeenrannassa
Kaisa Kämäräinen Rikosseuraamuslaitos: Vankeusaika mahdollisuutena -hanke Lappeenrannassa
Pekka Matilainen, Pirkanmaan ViaDia ry: Työ ja kuntoutus asumisen onnistumisen tukena

VAT-yhteistyöpäivät Turku 15.3.-16.3.2017

Muistio
Kutsu ja ohjelma

Esitykset Turun seminaarissa 15.3.2017:

Kirsti Kuivajärvi
Pasi Lehti
Kristian Kipinoinen
Jonna Harviainen
Olli Kaarakka
Pekka Matilainen: Huoneistoturvavakuutus – uusi keino asuttamisen riskienhallintaan (videolinkki alla:)
https://youtu.be/CYLHDF4uEbY
Kati Kaarlejärvi & Maria Silver
Vastuullisesti vapauteen -hanke

2016                                                                             

VAT-tapaaminen Rovaniemi 30.11.-1.12.2016

Muistio

Kutsu ja ohjelma

 Esitykset Rovaniemen seminaarissa 30.11.2016:

Pirkko Ollila: Rovaniemen aikuissosiaalityön tuettu asuminen

Pekka Matilainen: Huoneistoturvavakuutus – uusi keino asuttamisen riskienhallintaan (videolinkki alla:)
https://youtu.be/CYLHDF4uEbY

Teemu Kaskela & Aleksi Vapaavuori: Päihdekuntoutus vankilassa

Anna Leppo: Toimivat yhteistyökäytännöt

 

VAT-tapaaminen Seinäjoki 7.-8.9.2016

Muistio

Kutsu ja ohjelma 

Esitykset Seinäjoen seminaarissa 7.9.2016:

Riitta Suojanen, Seinäjoen kaupunki: Seinäjoen kaupungin asumispalvelut

Otto Savolainen, Seinäjoen seurakunta: kun kaiken keskiössä on ihminen

Karoliina Saranpää, Kris Etelä-Pohjanmaa ry: Vapautuvien tuen tarpeet Seinäjoella

Anna Leppo: Kriminaalihuollon tukisäätiö: Toimivia yhteistyömalleja rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden vähentämisessä

Arja Konttila: Jälkisovittelu ja väkivallan vähentäminen

Riitta Kari, Rikosseuraamuslaitos: Väkivaltaisuuden vähentämisen ohjelmat vankilassa

 

VAT-verkoston julkilausumat  rikosseuraamus-taustaisten asunnottomuuden ja muiden yhteiskuntaan integroitumisen esteiden vähentämiseksi 2016

Asunnottomuus

Kotivakuutus

Työllistyminen

Henkilöllisyystodistus

Verkkopankkitunnukset

Julkilausumien taustaa

Lehdistötiedote

 

VAT-tapaaminen Helsinki 25.-26.5.2016

Muistio

Esitykset seminaarissa 25.5.2016:

Jari Karppinen

Heli Alkila 1

Heli Alkila 2

Riikka Perälä

Sasu Tyni

Maria Dahlström

 

VAT-tapaaminen Lahti 16.-17.3. 2016

Muistio

Esitykset seminaarissa 16.3.2017:

Psykososiaaliset asumispalvelut Lahdessa

Valvottu koevapaus

Yhdessä tukien, osaamista jakaen -hanke

 

Vuosilta 2014-2015 yhteistä materiaalia on myös Innokylässä

2015                                                          

 

VAT-tapaaminen Espoo  18.11. 2015

Muistio

Erityisnuorisotyö, KRIS-Etelä-Suomi

 Asumisen uusia malleja ja toimintatapoja

Move On!

Olisinpa kotona! Nuorisoasuntoliitto

Nuori yhdyskuntaseuraamusasiakkaana

Pori 30.9.-1.10. 2015

Muistio

Mikkeli 12.-13.5. 2015

Muistio

 

Hämeenlinna 4.-5-3. 2015

Muistio

 

2014                                                          

Vantaa 29.-30.10. 2014

Muistio

 

Jyväskylä 7.-8.5. 2014

Muistio

 

Kuopio 1.-2.4. 2014

Muistio

 

2013                                                           

Oulu 12.-13.11. 2013

AA-Kenttä-Paavo 2013
VAT-verkosto (Katja)
VAT-verkosto (Sivakka)
Via casa
Muistio

 

Turku 1.-2.10.2013

Muistio

 

 Tampere 21.-22.5.2013

Muistio

Helsinki 20.-21.3.2013

LIITE1a Tuvat-esitys
LIITE1b Tuvat-viikko-ohjelma
Liite2 Oma Koti -hanke
Liite3 Asumisen ohjeet Ruusulankadulla
Ohjeisto toiminnan itsearviointiin
Muistio ja työryhmien tuotokset

 

2012                                                            

Joensuu 8.-9.11.2012

VAT-raportti