SeriE-hanke

SeriE-hankkeen tavoitteena on erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan vähentäminen ja ennaltaehkäisy.

SeriE-hanke tarjoaa maksutonta, matalan kynnyksen tukipalvelua erityisesti nuorille, 15-25 -vuotiaille henkilöille, joilla on huoli omista fantasioistaan ja mieltymyksistään.

Työskentely perustuu luottamuksellisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Meihin voi olla yhteydessä, mikäli omat tai läheisen seksuaalisuus, mielenkiinnon kohteet tai toiminta herättävät huolta.

SeriE-hanke pyrkii jakamaan asiallista ja ajantasaista tietoa seksuaalisuudesta ja sallitun rajoista. Tarjoamme tukea ja konsultaatiota sosiaali-, terveys- ja rikosseuraamusalan ammattilaisille lapsikohteisen seksuaalisuuden kohtaamiseen, käsittelyyn ja rajojen asettamiseen.

SeriE-verkosto

SeriE-verkostossa kohtaavat sosiaali-, terveys-, ja rikosseuraamusalan ammattilaiset, jotka työskentelevät ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn parissa ja jotka haluavat olla mukana kehittämässä moniammatillista, seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevän työn verkostoa pääkaupunkiseudulla.

Hanke toteutetaan Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Sexpon yhteistyöhankkeena. Hankkeen kaksi seksuaaliterapeuttia työskentelevät Sexpossa ja verkostokoordinaattori Kriminaalihuollon tukisäätiössä.

Yhteystiedot

Anni Ahtola
verkostokoordinaattori
050 3589 281
anni.ahtola@krits.fi

Lyhyesti

  • SeriE-hanke tarjoaa maksutonta, matalan kynnyksen tukipalvelua erityisesti nuorille, joilla on huoli omista fantasioistaan ja mieltymyksistään.
  • Ajanvaraus vastaanotolle sähköpostitse osoitteesta serie@sexpo.fi
  • SeriE-verkostossa kehitetään seksuaalirikoksia ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia palveluja