Kierteen katkaisijat – Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta

60 % vankilasta vapautuneista uusii rikoksensa.

Rikoskierteellä on monta kärsijää. Välittömin kärsijä on tietysti rikoksen uhri. Rikos on kriisi myös rikoksesta tuomittujen läheisille. Myös kaikki hyvinvointialueen asukkaat kärsivät uusintarikollisuudesta: siitä aiheutuu inhimillistä kärsimystä, yleistä turvattomuutta, sosiaali- ja terveyspalvelumenojen kasvua sekä syrjäytymisestä koituvaa tulonmenetystä.

Kuntoutuminen rikoksettomaan elämään vaatii monenlaista apua ja tukea

Rikoskierteen ytimessä on rikosseuraamusasiakas itse. Myös hän kärsii kierteen pitkittymisestä.

 • 90 % rikosseuraamusasiakkaista on mielenterveysongelmia
 • 94 % rikosseuraamusasiakkaista on päihdesairaus
 • Joka kolmas vankilasta vapautuvista vapautuu ilman asuntoa

Rikoksesta tuomitut ovat hyvinvointialueensa asukkaita siinä missä muutkin. Hyvinvointialueen tehtävänä on heidän tarvitsemiensa palvelujen järjestäminen. Palveluiden puute pidentää rikoskierteitä.

Mitä tarjoamme hyvinvointialueille?

Keräämme nyt palautetta kaikesta alla esitellystä materiaalista ja toiminnastamme! Kerro mielipiteesi täällä!

Kierteen katkaisijat -käsikirja hyvinvointialueiden soteammattilaisille

Kierteen katkaisijat -käsikirja rikosseuraamusasiakkaita ja heidän läheisiään työssään kohtaaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille on nyt julkaistu.

Käsikirja johdattaa rikollisesta elämästä kuntoutumiseen. Se sisältää luvut muun muassa vapautumisen valmistelusta, asunnottomuudesta, vankilan päihde- ja mielenterveyspalveluista, ja rikosseuraamusasiakkaiden läheisten asemasta. Lukija saa käsikirjasta käytännöllistä tietoa rikosseuraamuksista, näkökulmia parempiin asiakaskohtaamisiin sekä vinkkejä moniammatilliseen yhteistyöhön.

Lataa käsikirja, jos olet miettinyt työssäsi esimerkiksi seuraavia kysymyksiä…

 • Miten voisin tukea asiakastani rikoksettomassa elämässä?
 • Millaista päihde- ja mielenterveystyötä vankiloissa tehdään?
 • Millaista tukea tarvitaan siirtymävaiheessa vapaudesta vankilaan tai vankilasta vapauteen?
 • Millainen kriisi rikosseuraamus on tuomitun läheisille?
 • Miten varmistaisin, että erityistä tukea tarvitseva asiakas ei jää pyörimään luukulta toiselle?

Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta -webinaarin tallenne

Miten uusintarikollisuutta vähennetään hyvinvointialueilla? Webinaarin teemana on hyvinvointi-alueiden, Rikosseuraamuslaitoksen, kuntien ja kolmannen sektorin välinen verkostoyhteistyö muun muassa päihde-, mielenterveys- ja asumistyössä.

Kenelle?

 • Sotealan ammattilaiselle, esihenkilölle ja opiskelijalle
 • Rikosseuraamusalan ammattilaiselle, esihenkilölle ja opiskelijalle
 • Hyvinvointialueiden päättäjälle ja virkahenkilöjohdolle
 • Alan järjestötoimijalle

Webinaari järjestettiin 16.5. Katso tallenne tästä!

Kierteen katkaisijat -podcast soteammattilaisille

Kierteen katkaisijat -podcast on nyt kokonaisuudessaan julkaistu! Kierteen katkaisijat on podcast vankilakierteestä ja erityisesti sen katkaisemisesta. Mitä rikollisesta elämästä irrottautuminen vaatii ihmiseltä, entä palveluilta?

Podcastissa keskitytään erityisesti asiakaskohtaamisiin. Podcast on koulutuspaketti hyvinvointialueiden ammattilaisille rikosseuraamusasiakasryhmästä ja heidän läheisistään.

Jakso 1: Vankilasta vapautuminen saavutettavana tekstitiedostona

Jakso 2: Päihteet, mielenterveysongelmat ja rikollisuus saavutettavana tekstitiedostona.

Jakso 3: Vankilasta asunnottomaksi saavutettavana tekstitiedostona

Jakso 4: Naisen paikka rikosmaailmassa  saavutettavana tekstitiedostona

Jakso 5: Nuoret, jotka tekevät rikoksia saavutettavana tekstitiedostona

Jakso 6: Veli vankilassa Saavutettavana tekstitiedostona

Kierteen katkaisijat -opas hyvinvointialuepäättäjille

Kierteen Katkaisijat -opas tarjoaa tietoa uusintarikollisuuden vähentämisestä sekä esittelee neljä konkreettista toimenpidettä, joita hyvinvointialueilla voidaan edistää.

Tapaamiset

Meillä on yli 20 vuoden kokemus kuntoutuspalveluiden kehittämisestä ja kuntoutuspainotteisesta kriminaalipolitiikasta. Järjestämme tapaamisia niin hyvinvointialueen virkamiesjohdolle kuin aluevaltuutetuillekin. Etsitään yhdessä alueellenne sopivat keinot vähentää uusintarikollisuutta!

Ota yhteyttä:
Marja Lähde, projektipäällikkö
marja.lahde@krits.fi
+35844 793 7900

 

 


Kierteen Katkaisijat -kampanja on osa Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta -hanketta, joka on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä päättäjille suunnattu koulutushanke. Hankkeen tarkoituksena on  lisätä päättäjien ja ammattilaisten valmiuksia toimia uusintarikollisuutta vähentävästi. Hanketta rahoittaa Oikeusministeriö ja pääyhteistyökumppanina on Rikosseuraamuslaitos.