Lasten oikeudet

Lapsilla on omia oikeuksia.

YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus

Tärkeät oikeuteni
  1. Minulla on oikeus erityiseen suojeluun ja hoivaan.
  2. Minulla  on oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista.
  3. Minulla on oikeus osallistua ikäni ja kehitystasoni  mukaisesti itseäni koskevaan päätöksentekoon.

Lapsen oikeuksien yleissopimus velvoittaa turvaamaan lapselle osuuden yhteiskunnan voimavaroista, oikeuden erityiseen suojeluun sekä oikeuden osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon.

Lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksessa vuonna 1989.  Suomi liittyi sopimukseen 1991. Sopimus velvoittaa Suomessa valtiota, kuntia, lasten vanhempia ja muita aikuisia.

Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia
Lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa
Lapsella on oikeus hyvään elämään
Lapsen näkemykset on otettava huomioon

Suomen lait

Tärkeät oikeuteni
  1. Minulla on oikeus tulla kuulluksi, kun tehdään minua koskevia päätöksiä
  2. Minut on otettava huomioon, kun tehdään vanhempiani koskevia päätöksiä.
  3. Minulla on oikeus hyvään hoitoon äidin tai isän poissa ollessa.
  4. Minulla on oikeus vanhempiini.

Suomen lain mukaan lapselle tulee turvata oikeus tavata vanhempaansa myös tämän vankeuden aikana.

Viranomaisten on aina ajateltava, mikä on lapsen etu ja otettava huomioon lapsen oikeudet.

Lapsen mielipidettä pitää kysyä, jos vanhempi on tulossa kotiin asumaan valvottuun koevapauteen.

Lue lisää lasten oikeuksista

Lapsiasiavaltuutetun perustamilla Lasten sivuilla voit lukea lisää lasten oikeuksista.

Jos lapsi tai nuori tuntee, että hänen oikeuksistaan ei välitetä, hän voi valittaa.