Tästä osiosta löydät oppaita ja käsikirjoja, jotka auttavat sinua vapautuvien ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä. Julkaisemme oppaista myös verkkosivut.

Oppimisvaikeuksista vapaaksi -käsikirja

Oppimisvaikeuksista vapaaksi- käsikirjaa päivitetään parhaillaan, joten toistaiseksi sitä ei ole saatavilla.

Arki haltuun – apua ADHD-oireisiin

Käsikirja sisältää tietoa adhd-oireista ja tarjoaa välineitä arjen helpottamiseksi. Teemoja käydään läpi videoiden, testien, harjoitusten ja keskusteluharjoitusten avulla. Kysymyksiä voi pohtia itsenäisesti, mutta on suositeltavaa käydä kysymykset läpi keskustelemalla toisen henkilön kanssa. Teemat on hyvä käydä läpi käsikirjassa olevan järjestyksen mukaisesti.

Lataa ”Arki haltuun” -opas

EHJÄ PERHE – Opas vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan ohjaajille

Ohjaajan opas on työväline, jonka avulla vankilat voivat yhteistyössä kuntien sosiaalipalvelujen, järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa toteuttaa vankiperheille suunnattua vertaisryhmätoimintaa. Ryhmän kokoajana voi olla esimerkiksi vankilan perhetyöstä vastaava työntekijä. Ryhmän toimintaa tukee se, että ohjaajat edustavat eri alojen ja ammattikuntien osaamista, mikä osaltaan helpottaa myös perheiden ohjaamista jatkotuen piiriin.

Lataa ”Opas vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan ohjaajille”

Opas vanhemmalle

On vaativa tehtävä yrittää olla huolehtiva vanhempi ja vastata lasten kysymyksiin, jotka liittyvät läheisen rikokseen, pidätykseen ja tuomioon. Kirjanen antaa tukea ja käytännön neuvoja ja vinkkejä, miten tilanteista voi selviytyä.
Opas kertoo rikosprosessin vaiheet, apua tarjoavat tahot ja korostaa myös vanhemman huolenpitoa omasta jaksamisesta.

Lataa ”Opas vanhemmalle”

Päivä kerrallaan – Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle

Rikosseuraamus koskettaa tuomitun lisäksi myös hänen läheisiään. Opas on koottu antamaan tietoa rangaistuksista ja saatavilla olevasta tuesta. Kaikkea rangaistuksen aiheuttamaa kuormitusta läheisten elämään ei voida poistaa, mutta antamalla vastauksia kysymyksiin ja tietoa auttavista tahoista jaksamista voidaan tukea – päivä kerrallaan.

Oppaan on julkaissut Krits yhteistyössä Vankien Omaiset VAO ry:n ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Lataa ”Päivä kerrallaan” -opas

Näin tuet vankien lapsia

– Mitä koulut voivat tehdä?

Tämän opaslehtisen tarkoituksena on antaa vinkkejä opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle, kuinka koulu voi tukea lasta, jonka vanhempi tai läheinen on vankilassa.

Lataa ”Näin tuet vankien lapsia” -opas

Så stöder du barn med föräldrar i fängelse – Vad kan skolan göra?

Det beräknas att 8000 –10 000 minderåriga barn och unga har en förälder som sitter i fängelse i Finland. Fångenskapen berör också barnen i en eventuell ny familj. Barn med föräldrar i fängelse bildar ingen enhetlig grupp. Ett fängelsestraff för en familjemedlem inverkar dock alltid på barnets livssituation.

Ladda ner guiden

Vapautuvien asumisen tuki

Vapautuvien asumisen tuki – käsikirja asumissosiaaliseen työhön on suunnattu opiskelijoille ja eri alojen ammattilaisille, jotka työskentelevät vapautuvien ja rikostuomiota suorittavien asumisen parissa. Käsikirja tarjoaa vankan tietopaketin rikosseuraamuksista, asumisen tukityön ja hallinnoinnin hyvistä käytännöistä sekä toimivista yhteistyömalleista.

Käsikirjassa avataan rikostaustaisten asunnottomuuden vähentämisen ja ennaltaehkäisyn avainasioita.

Lataa Vapautuvien asumisen tuki -käsikirja