Tästä osiosta löydät oppaita ja käsikirjoja, jotka auttavat sinua vapautuvien ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä.

Mitähän sille nyt kuuluu? Opas nuorelle, jonka läheinen on vankilassa

Oppaassa pohditaan, millaisia tunteita ja ajatuksia läheisen vankeus voi herättää. Oppaassa on lainauksia nuorten omakohtaisista kokemuksista sekä tehtäviä, joita voi pohtia itsekseen tai yhdessä toisen kanssa.

Lataa ”Mitähän sille nyt kuuluu? Opas nuorelle, jonka läheinen on vankilassa”

Oppimisvaikeuksista vapaaksi -opas

Oppimisvaikeuksista vapaaksi -opasta voi käyttää itsenäisesti tai yhdessä työntekijän kanssa. Uudessa oppaassa on otettu huomioon laajemmin oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Lukija saa oppimiseen liittyvistä tekijöistä tietoa sekä pääsee harjoittelemaan ja pohtimaan niitä tehtävien avulla. Opas toimii puheeksi oton tukena, mutta ennen kaikkea se toimii työkaluna omaan oppimiseen liittyvien asioiden pohdinnassa.

Lataa ”Oppimisen vaikeuksista vapaaksi -tukea oppimiseen” -opas

Arki haltuun – apua ADHD-oireisiin

Käsikirja sisältää tietoa adhd-oireista ja tarjoaa välineitä arjen helpottamiseksi. Teemoja käydään läpi videoiden, testien, harjoitusten ja keskusteluharjoitusten avulla. Kysymyksiä voi pohtia itsenäisesti, mutta on suositeltavaa käydä kysymykset läpi keskustelemalla toisen henkilön kanssa. Teemat on hyvä käydä läpi käsikirjassa olevan järjestyksen mukaisesti.

Lataa ”Arki haltuun” -opas

EHJÄ PERHE – Opas vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan ohjaajille

Ohjaajan opas on työväline, jonka avulla vankilat voivat yhteistyössä kuntien sosiaalipalvelujen, järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa toteuttaa vankiperheille suunnattua vertaisryhmätoimintaa. Ryhmän kokoajana voi olla esimerkiksi vankilan perhetyöstä vastaava työntekijä. Ryhmän toimintaa tukee se, että ohjaajat edustavat eri alojen ja ammattikuntien osaamista, mikä osaltaan helpottaa myös perheiden ohjaamista jatkotuen piiriin.

Lataa ”Opas vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan ohjaajille”

Opas vanhemmalle

On vaativa tehtävä yrittää olla huolehtiva vanhempi ja vastata lasten kysymyksiin, jotka liittyvät läheisen rikokseen, pidätykseen ja tuomioon. Kirjanen antaa tukea ja käytännön neuvoja ja vinkkejä, miten tilanteista voi selviytyä.
Opas kertoo rikosprosessin vaiheet, apua tarjoavat tahot ja korostaa myös vanhemman huolenpitoa omasta jaksamisesta.

Lataa ”Opas vanhemmalle”

Päivä kerrallaan – Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle

Rikosseuraamus koskettaa tuomitun lisäksi myös hänen läheisiään. Opas on koottu antamaan tietoa rangaistuksista ja saatavilla olevasta tuesta. Kaikkea rangaistuksen aiheuttamaa kuormitusta läheisten elämään ei voida poistaa, mutta antamalla vastauksia kysymyksiin ja tietoa auttavista tahoista jaksamista voidaan tukea – päivä kerrallaan.

Päivä-kerrallaan-opas

Näin tuet vankien lapsia

– Mitä koulut voivat tehdä?

Tämän opaslehtisen tarkoituksena on antaa vinkkejä opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle, kuinka koulu voi tukea lasta, jonka vanhempi tai läheinen on vankilassa.

Lataa ”Näin tuet vankien lapsia” -opas

Så stöder du barn med föräldrar i fängelse – Vad kan skolan göra?

Det beräknas att 8000 –10 000 minderåriga barn och unga har en förälder som sitter i fängelse i Finland. Fångenskapen berör också barnen i en eventuell ny familj. Barn med föräldrar i fängelse bildar ingen enhetlig grupp. Ett fängelsestraff för en familjemedlem inverkar dock alltid på barnets livssituation.

Ladda ner guiden

Vapautuvien asumisen tuki

Vapautuvien asumisen tuki – käsikirja asumissosiaaliseen työhön on suunnattu opiskelijoille ja eri alojen ammattilaisille, jotka työskentelevät vapautuvien ja rikostuomiota suorittavien asumisen parissa. Käsikirja tarjoaa vankan tietopaketin rikosseuraamuksista, asumisen tukityön ja hallinnoinnin hyvistä käytännöistä sekä toimivista yhteistyömalleista.

Käsikirjassa avataan rikostaustaisten asunnottomuuden vähentämisen ja ennaltaehkäisyn avainasioita.

Lataa Vapautuvien asumisen tuki -käsikirja

Takaisin Digiyhteiskuntaan – Vapautuvan vangin digitaitojen oppimisen käsikirja

Takaisin digiyhteiskuntaan -käsikirja on tarkoitettu pääasiassa opskelijoille ja ammattilaisille, jotka työskentelevät vapautuvien ja rikostuomiota suorittavien parissa. Käsikirjassa käydään läpi tärkeitä sähköisiä viranomaisasioita erityisesti vankilasta vapautuvan näkökulmasta. Käsikirja sisältää paljon linkkejä erilaisiin verkossa oleviin ohjeisiin. Se soveltuukin parhaiten käytettäväksi sähköisessä muodossa yhdessä asiakkaan kanssa. Käsikirjaa voidaan hyödyntää esimerkiksi valvotun koevapauden toimintavelvoitetta suunniteltaessa sekä muistikirjana asioista, joita olisi hyvä saada haltuun vapautumisen lähestyessä.

Lataa Takaisin Digiyhteiskuntaan – Vapautuvan vangin digitaitojen oppimisen käsikirja