Tästä osiosta löytyy hydöyllisiä oppaita ja käsikirjoja rikostaustaisille, läheisille sekä ammattilaisille.

Vinkkejä lapsiystävällisiin videopuheluihin

Ohjeen on tarkoitus antaa ajatuksia ja ehdotuksia siihen, kuinka videopuhelut voisivat tukea yhteydenpitoa lapseen. Ohje on tarkoitettu sekä vangeille että lapsen lähivanhemmalle tai muulle läheiselle, joka osallistuu videopuheluun. Ruotsin- ja englanninkieliset versiot löydät täältä.

Opas vangin läheiselle

Kun ihminen vangitaan, se vaikuttaa läheisten elämään sekä arjessa, mutta voimakkaasti myös tunnetasolla. Oppaassa pohditaan, millaisia tunteita ja ajatuksia läheisen vankeus voi herättää ja annetaan neuvoja kuormittavien tunteiden kanssa selviämiseen ja niistä irtautumiseen.

Rikostaustaiset naiset asiakkaina – Opas työn tueksi

Oppaan tarkoituksena on nostaa esiin rikostaustaisten naisten erityisiä taustatekijöitä ja jakaa Naiset näkyviksi -hankkeen havaintoja kohderyhmää koskevista ilmiöistä, asenteista ja hyviksi havaituista asiakastyön käytännöistä. Kiinnittämällä huomiota omaan tapaamme työskennellä, voimme liittää rikostaustaiset naiset luottamuksellisten, turvallisten ja arvostavien kohtaamisten kautta vähitellen osaksi yhteiskuntaa.

On aika toimia! Vankien lapsia koskevat suositukset suomen kielellä

Euroopan neuvosto on laatinut kaikille 47 jäsenmaalleen suositukset siitä, miten vankien lapsille taataan samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin kaikille muillekin lapsille. Children of Prisoners Europe -järjestö julkaisi suosituksesta lapsiystävällisen version, ja Kriminaalihuollon tukisäätiö on käännättänyt suositukset englannista suomeksi. Lasten vertaisryhmissä on varmistettu, että suomennos on lapsille ymmärrettävä. Lapsen oikeuksien sopimus turvaa lapselle oikeuden tietoon ja oman mielipiteen ilmaisuun.

Takaisin Digiyhteiskuntaan – Vapautuvan vangin digitaitojen oppimisen käsikirja

Takaisin digiyhteiskuntaan -käsikirja on tarkoitettu pääasiassa opskelijoille ja ammattilaisille, jotka työskentelevät vapautuvien ja rikostuomiota suorittavien parissa. Käsikirjassa käydään läpi tärkeitä sähköisiä viranomaisasioita erityisesti vankilasta vapautuvan näkökulmasta. Käsikirja sisältää paljon linkkejä erilaisiin verkossa oleviin ohjeisiin. Se soveltuukin parhaiten käytettäväksi sähköisessä muodossa yhdessä asiakkaan kanssa. Käsikirjaa voidaan hyödyntää esimerkiksi valvotun koevapauden toimintavelvoitetta suunniteltaessa sekä muistikirjana asioista, joita olisi hyvä saada haltuun vapautumisen lähestyessä.

Oppimisvaikeuksista vapaaksi -opas

Oppimisvaikeuksista vapaaksi -opasta voi käyttää itsenäisesti tai yhdessä työntekijän kanssa. Uudessa oppaassa on otettu huomioon laajemmin oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Lukija saa oppimiseen liittyvistä tekijöistä tietoa sekä pääsee harjoittelemaan ja pohtimaan niitä tehtävien avulla. Opas toimii puheeksi oton tukena, mutta ennen kaikkea se toimii työkaluna omaan oppimiseen liittyvien asioiden pohdinnassa.

Arki haltuun – apua ADHD-oireisiin

Käsikirja sisältää tietoa adhd-oireista ja tarjoaa välineitä arjen helpottamiseksi. Teemoja käydään läpi videoiden, testien, harjoitusten ja keskusteluharjoitusten avulla. Kysymyksiä voi pohtia itsenäisesti, mutta on suositeltavaa käydä kysymykset läpi keskustelemalla toisen henkilön kanssa. Teemat on hyvä käydä läpi käsikirjassa olevan järjestyksen mukaisesti.

“Mitähän sille kuuluu nyt? –opas tukee nuorta kriisissä

“Vankeus koskettaa arviolta 8000–10000 lasta ja nuorta vuosittain. 
“Mitähän sille kuuluu nyt?” – oppaassa käsitellään vankeuden herättämiä tunteita ja ajatuksia sekä annetaan tietoa vankeudesta. 

Opas vanhemmalle

On vaativa tehtävä yrittää olla huolehtiva vanhempi ja vastata lasten kysymyksiin, jotka liittyvät läheisen rikokseen, pidätykseen ja tuomioon. Kirjanen antaa tukea ja käytännön neuvoja ja vinkkejä, miten tilanteista voi selviytyä.
Opas kertoo rikosprosessin vaiheet, apua tarjoavat tahot ja korostaa myös vanhemman huolenpitoa omasta jaksamisesta.

Päivä kerrallaan – Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle

Rikosseuraamus koskettaa tuomitun lisäksi myös hänen läheisiään. Opas on koottu antamaan tietoa rangaistuksista ja saatavilla olevasta tuesta. Kaikkea rangaistuksen aiheuttamaa kuormitusta läheisten elämään ei voida poistaa, mutta antamalla vastauksia kysymyksiin ja tietoa auttavista tahoista jaksamista voidaan tukea – päivä kerrallaan.

Vapautuvien asumisen tuki

Vapautuvien asumisen tuki – käsikirja asumissosiaaliseen työhön on suunnattu opiskelijoille ja eri alojen ammattilaisille, jotka työskentelevät vapautuvien ja rikostuomiota suorittavien asumisen parissa. Käsikirja tarjoaa vankan tietopaketin rikosseuraamuksista, asumisen tukityön ja hallinnoinnin hyvistä käytännöistä sekä toimivista yhteistyömalleista. Käsikirjassa avataan rikostaustaisten asunnottomuuden vähentämisen ja ennaltaehkäisyn avainasioita.