Mistä nuori saa tukea?

RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiön Lapsi- ja läheistyö auttaa ja tukee vankien perheitä koko Suomessa.

Nuori voi saada apua työntekijöiltä ottamalla yhteyttä puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai Facebookin kautta.

RETS  järjestää vuosittain neljä valtakunnallista perhe- tai parisuhdeleiriä, jonne lapset voivat osallistua vanhempiensa kanssa.

Mitähän sille kuuluu nyt? – Opas nuorelle, jonka läheinen on vankilassa