Tukea perheelle

Läheisen pidätys ja tuomio merkitsevät sitä, että perhe tarvitsee useimmiten tukea.

Tuki voi olla ammatillista, taloudellista tai käytännön apua, vertaistukea tai vaikka kaikkia näitä.

Itsestä huolehtiminen mahdollistaa myös läheisten auttamisen. Vertaistuen kautta kuulee myös selviytymistarinoita.

Lue lisää ”Päivä kerrallaan” -oppaasta erilaisista tukitoimista arjen helpottamiseksi (oppaan kohta 2.2).

Tutustu myös näihin

Mistä läheinen saa tukea?
Tutustu auttaviin tahoihin.

Rikosprosessi läheisen näkökulmasta
Eri vaiheet, kuten pidätys, rangaistusaika ja vapautuminen, aiheuttavat erilaisia haasteita läheisille.

Opas vanhemmalle
Tapahtuneesta kertomiseen lapselle ja omasta jaksamisesta huolehtimiseen.

Miten voin tukea lasta?
Tietoa erityisesti perheen lasten tukemiseen.

Parisuhteen haasteet vankeusaikana
Mitä haasteita parisuhteessa voi ilmetä ja mistä niihin saa apua.

Perhe- ja parisuhdeleirit
Ehjä perhe -toiminnan perheleirit on tarkoitettu vangeille sekä heidän puolisoilleen ja lapsilleen.

Oikeudet etuuksiin:  toimeentulotuki.

Linnalesken perjantai
Lue vangin puolison ”Sallan” tarina