Kriminaalihuollon tukisäätiön verkkosivuja koskee laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Lain tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle.

Tekninen saavutettavuuskartoitus sivuille on tehty toukokuussa 2020, minkä perusteella sivujen saavutettavuus on hyvällä tasolla. Verkkosivuillamme olevat materiaalit eivät tällä hetkellä kuitenkaan kaikilta osin vastaa saavutettavuudelle asetettuja vaatimuksia, esimerkiksi vanhimmat kuvat tai tiedostot sisältävät puutteita saavutettavuuden suhteen.Teemme jatkuvasti kuitenkin korjauksia, joiden tavoitteena on parantaa verkkosivujen käytettävyyttä.

Verkkosivuilla julkaistuissa video- ja äänisisällöissä saavutettavuus on huomioitu lain vaatimalla tavalla.

Verkkosivut tullaan myös uudistamaan lähitulevaisuudessa, missä yhteydessä saavutettavuuden WCAG 2.1 -kriteerit pyritään täyttämään kokonaisuudessaan.

Otamme mielellämme vastaan parannusehdotuksia, huomioita ja kysymyksiä.
Voit lähettää palautteesi viestintävastaavalle: tuuli.daavittila@krits.fi