Käsittelemme Kriminaalihuollon tukisäätiössä henkilö- ja asiakastietoja vain siinä laajuudessa, kuin se on sen toiminnassa välttämätöntä.

Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste
Uutiskirjeen tietosuojaseloste