Yksinhuoltajaetuudet vankeuden aikana

Jos lapsiperheen toinen vanhempi joutuu vankilaan, lapsesta huolehtiva vanhempi voi saada yksinhuoltajaetuuksia vankeuden ajan. Vankeuden ajan hän on väliaikaisesti yksinhuoltaja.

Lapsilisän yksinhuoltajakorotus

Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta maksetaan henkilöille, jotka eivät ole avioliitossa tai jotka asuvat aviopuolisostaan erillään. Naimisissa oleva ei voi saada yksinhuoltajakorotusta puolison vankeuden aikana, ellei pariskunta ole muuttanut tai muuttamassa erilleen. Avioliitto vangin kanssa estää yksinhuoltajakorotuksen, vaikka puolisoilla ei olisi yhteistä osoitetta.

Avoliitossa oleva saa lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen, jos hänen avopuolisonsa vankeus kestää vähintään kolme kuukautta. Yksinhuoltajakorotus on määräaikainen ja jatkuu avopuolison vankeuden ajan. Korotusta haetaan Kelasta.

Jos vanki tulee kotiin suorittamaan valvottua koevapautta, yksinhuoltajakorotuksen maksaminen päättyy, kun koevapaus alkaa.

Elatustuki

Lapsi voi saada Kelasta elatustukea, jos hänen kanssaan samassa osoitteessa asuva vanhempi suorittaa vähintään kolmen kuukauden mittaisen vankeustuomion. Lapsen elatustukea varten vanhempien pitää tehdä vahvistettu elatussopimus ja hakea tukea Kelasta. Elatustuen maksamiseen ei vaikuta, ovatko vanhemmat avo- vai avioliitossa.

Vahvistetussa elatussopimuksessa voidaan vankilassa olevan vanhemman elatusvelvollisuudeksi määrittää nolla euroa, koska tämä on varaton vankeuden ajan. Vankilassa olevan vanhemman osuus sopimuksesta voidaan hoitaa virka-apupyyntönä. Kunnan lastenvalvoja on yhteydessä vankilaan, ja vankilan sosiaalityöntekijä käy sopimuksen allekirjoituksineen läpi vangin kanssa.

Elatustuen maksaminen loppuu, jos tuki on myönnetty vankeudesta johtuvan yksinhuoltajuuden ajaksi ja vanki tulee kotiin valvottuun koevapauteen tai vapautuu.